logo
Çalışma Sosyolojisi
3 Ders Sınav Soruları
1.
Durkheim’a göre toplumsal dayanışmanın birincil kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İş bölümü
Soru Açıklaması
2.
Weber’in tarih felsefesinin en genel ögesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rasyonelleşme
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi çalışma çağı, gücü ve isteğinde olup iş aradığı halde bulamama durumunu ifade eder?
Doğru Cevap: "D" İşsizlik
Soru Açıklaması
4.
Bir araştırmada özel bir grup, olay veya olgudan yola çıkarak genel ile ilgili yorumlamalarda bulunulmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Tümevarım
Soru Açıklaması
5.
Thompson’ın ve Smith’in İngiliz Endüstri Sosyolojisi olarak adlandırdıkları yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Emek Süreci Teorisi
Soru Açıklaması
6.
Temel olarak sosyal ve teknolojik sistemlerde meydana gelen değişimlerin, işçilerin fabrika içinde ve dışındaki ilişki ve statüleri üzerindeki etkilerini inceleyen araştırma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yankee City
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Post-Fordist üretim özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yatay işbölümü
Soru Açıklaması
8.
Stoksuz üretimin yapıldığı, çalışanların çoklu ve değişken görevler üstlendiği hızlı tedarik yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yalın üretim
Soru Açıklaması
9.
Özellikle hizmetler sektöründe zihinsel emeğini sunarak çalışan işçilere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Beyaz yakalı iş gücü
Soru Açıklaması
10.
Toplum içindeki rol ve statülerin belirlenmesinde bireylerin cinsiyetinin etkili olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cinsel ideoloji
Soru Açıklaması
logo
Çalışma Sosyolojisi
3 Ders Sınav Soruları
11.
Zümre sisteminde büyük ölçüde belirleyici olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Toprak
Soru Açıklaması
12.
Toplumdaki farklı grupların refah, fırsatlar veya iktidar gibi değerli kaynaklara erişebilmesi açısından ele alınan ve bunların dağılımdaki dengesizliği ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Eşitsizlik
Soru Açıklaması
13.
Cinsel ideoloji ve toplumsal cinsiyet nedeni ile kadın emeğinin sınırlandırılmasını ve değersizleştirilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Cinsiyete bağlı işgücü eşitsizliği
Soru Açıklaması
14.
Sosyolojinin tek bağımsız değişkenini “sınıf’’ olarak gören kuramcı kimdir?
Doğru Cevap: "E" Turner
Soru Açıklaması
15.
Din, metafizik ve geleneksel düşüncenin yerini alarak, endüstri toplumunda ve toplumsal yaşamda merkezi önem kazanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Akıl
Soru Açıklaması
16.
Bir mesleğin profesyonel bir statüye ulaşmak için geçirdiği tarihsel aşamalara odaklanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Süreç yaklaşımı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi köye dayalı yaşamda çalışma hayatında öne çıkan değerlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hedonizm
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sayıca gerileyen meslek gruplarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Tarım işçileri
Soru Açıklaması
19.
Tarım toplumlarında gücün kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Toprak ve fiziki kuvvet
Soru Açıklaması
20.
Çalışma ortamının genellikle arkadaşlık ve ötekilerle paylaşılan etkinliklere katılma fırsatı sunmasının ilişkili olduğu çalışma niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Toplumsal temaslar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.