logo
Balkanlar'da Siyaset
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Başkenti Podgorica olan Balkan ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Karadağ
Soru Açıklaması
2.
İkinci Dünya Savaşı sürerken yapılan Yüzdeler Anlaşması’nın tarafları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" İngiltere ve Sovyetler Birliği
Soru Açıklaması
3.
2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Balkan devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kosova
Soru Açıklaması
4.
"Balkanlar’ı Tahayyül Etmek" adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Maria Todorova
Soru Açıklaması
5.
Balkanlar’da iktisadi dönüşüm sürecini yaşamayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yunanistan
Soru Açıklaması
6.
1961 yılında Sovyetlerle diplomatik ilişkilerini kesen ve Çin'den destek almaya başlayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Arnavutluk
Soru Açıklaması
7.
(BU SORU İPTAL EDİLMİŞTİR.)
Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş döneminde Varşova Paktı üyesi olan ülkelerden biridir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
8.
2001 yılında Afganistan'da Taliban'a karşı savaşan ABD uçaklarına hava üslerini açan ve 2002'de Kâbil'e asker gönderen Balkan devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bulgaristan
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması’na (CEFTA) dahil değildir?
Doğru Cevap: "E" Türkiye
Soru Açıklaması
10.
Makedonya’nın, AB ve NATO üyelik süreçlerini olumsuz şekilde etkileyen isim sorunu yaşadığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yunanistan
Soru Açıklaması
logo
Balkanlar'da Siyaset
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Rusya Federasyonu ile ikili antlaşma imzalayan ilk eski Doğu Bloku üyesi ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Romanya
Soru Açıklaması
12.
Balkan ülkelerinin en önemli dış ticaret ortağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Avrupa Birliği
Soru Açıklaması
13.
Türklerin Balkanlar’dan tasfiyesinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Karlofça Antlaşması
Soru Açıklaması
14.
1934 Balkan Paktı’nı ortadan kaldıran savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" II.Dünya Savaşı
Soru Açıklaması
15.
Çin'in “stratejik ortak” olarak tanımladığı Balkan devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sırbistan
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Balkan Paktı’nın temel amacına zıt bir nitelik taşımaktadır?
Doğru Cevap: "C" Yugoslavya’yla Bulgaristan’ın Dostluk Antlaşması imzalaması
Soru Açıklaması
17.
Bosna Savaşı sırasında Ankara’nın tüm etkisini kullanarak harekete geçirmeye çalıştığı kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İslam Konferansı Örgütü
Soru Açıklaması
18.
Romanya’daki Türk nüfusun ağırlıklı olarak yaşadığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Dobruca
Soru Açıklaması
19.
Dayton Barış Antlaşması kaç yılında imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "D" 1995
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin Balkanlar’a yönelik öncelikli stratejilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Bölgesel ulaşım ağlarının geliştirilmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.