logo
Balkanlar'da Siyaset
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Balkan ismi yazılı kaynaklarda, bölgesel bir isim olarak ilk defa kim tarafından tanımlanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Johann August Zeune
Soru Açıklaması
2.
Yüzölçümü en büyük olan Balkan ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Romanya
Soru Açıklaması
3.
Karadağ ve Bosna-Hersek’deki en büyük azınlık grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sırp
Soru Açıklaması
4.
Balkanlar’a ait köprü imgesinin çok etkili bir şekilde işlendiği ve 1961’de Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen "Drina Köprüsü" adlı roman aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" İvo Andriç
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Balkanlar için kullanılan metaforlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Roma ülkesi
Soru Açıklaması
6.
Romanya’daki Macar azınlığın Katolik olan grubuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Sekeller
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Balkan devletlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Macaristan
Soru Açıklaması
8.
Yakın ve Uzak Doğu kültürlerinin incelendiği Batı merkezli araştırma alanlarının tümüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Oryantalizm
Soru Açıklaması
9.
Andrej Grubacic’in sosyokültürel yakınlıkları, etnisiteler arası aktiviteleri, dayanışmadan doğan gelenekleri öne çıkaran ve federatif hareketlerde kendisini gösterdiğini ifade ettiği Balkanlaşma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Aşağıdan Balkanlaşma
Soru Açıklaması
10.
Günümüzde etnik Arnavut nüfusun yaşadığı Antik Batı Balkanlar bölgesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" İllirya
Soru Açıklaması
logo
Balkanlar'da Siyaset
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Balkanlarda İslamiyetin ilk görünüşü aşağıdakilerden hangisi yoluyla olmuştur?
Doğru Cevap: "E" Altın Orda Hanlığı
Soru Açıklaması
12.
Yunanistan siyasal hayatında 1967-1974 yılları arasında iktidar olan askeri yönetim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Albaylar Cuntası
Soru Açıklaması
13.
Belgrad hangi padişah döneminde fethedilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Kanuni Sultan Süleyman
Soru Açıklaması
14.
Bir devletin uluslararası ilişkilerdeki meselelere ve diğer devletlerle olan diplomatik, askeri ve siyasi ilişkilere en alt düzeyde katılımı ve kapılarını dış dünyaya kapatması durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İzolasyonizm
Soru Açıklaması
15.
İkinci Dünya Savaşı sırasında yapılan Yüzdeler Antlaşması’na göre, Sovyetler Birliği’nin en fazla yüzdeye sahip olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Romanya
Soru Açıklaması
16.
Soğuk Savaş döneminde Romanya’da mevcut olan siyasal model aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ortodoks sosyalizm
Soru Açıklaması
17.
27 Kasım 1919’da Bulgaristan ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Neuilly Antlaşması
Soru Açıklaması
18.
Kökeni 1999 yılındaki Kosova Kurtuluş Ordusu’nun politik kanadına dayanan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kosova Demokrat Partisi (PDK)
Soru Açıklaması
19.
Şubat 1997’de spekülasyonlarla paralarını kaybeden halkın isyan çıkarıp askeri depoları, devlet girişimlerini ve özel şirketleri yağmaladığı “banker krizi” olarak bilinen olayın yaşandığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Arnavutluk
Soru Açıklaması
20.
Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’da uyguladığı istimalet siyaseti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Reayayı idareye ısındırmak için yumuşak siyaset uygulanması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.