logo
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Sultan Abdülaziz’in idaresine karşı mücadele etmek amacıyla gazete çıkaran ve bu yolla halkı bilinçlendirerek kamuoyu oluşturmaya çalışan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yeni Osmanlılar Cemiyeti
Soru Açıklaması
2.
18. yüzyıl sonlarında Rusya’nın, Karadeniz’e yerleşmesini ve Osmanlı Devleti’ndeki Ortodoks tebaanın haklarının koruyuculuğunu üstlenmesini sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Küçük Kaynarca Antlaşması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet Dönemi'nde İslamcılık düşüncesinin savunuculuğunu yapan yayın organlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Sırat-ı Müstakim
Soru Açıklaması
4.
1871’de siyasi birliğini tamamladıktan sonra Avrupa’daki güçler dengesini bozan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Almanya
Soru Açıklaması
5.
Amasya Genelgesi’nin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Demokrasiye dayalı yeni bir yapılanmanın habercisi olması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’de oluşan gruplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Halk Fırkası
Soru Açıklaması
7.
Toplanış amacı ve şekli mahalli olmakla birlikte aldığı kararlar açısından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Erzurum Kongresi
Soru Açıklaması
8.
I.TBMM’de kurulan Halk Zümresi’nin savunduğu görüş aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" İttihatçı - İslamcı - Sosyalist
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın, İstanbul’un işgali üzerine alınmasını istediği önlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Avrupa’daki Türk delegasyonunun geri çağrılması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin, yurt düzeyinde otoritesini kurmak için yaptığı yasal düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Milli İstihbarat Teşkilatının kurulması
Soru Açıklaması
logo
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Dokuzuncu Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa’nın desteği ile 5 Kasım 1918’de kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kars Milli İslam Şurası
Soru Açıklaması
12.
Misak-ı Millî’nin ilk şekillendiği kongre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Erzurum Kongresi
Soru Açıklaması
13.
BU SORU İPTAL EDİLMİŞTİR.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde faaliyet gösteren yabancı bankalardan biri değildir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
14.
BU SORU İPTAL EDİLMİŞTİR.
Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nda yer alan, boğazların statüsüne ilişkin hükümlerden biri değildir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
15.
Cumhuriyet Dönemi'nden önce, 1810'da devlet sermayesi ile kurulan fabrika aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Beykoz Tesisleri
Soru Açıklaması
16.
İsmet Paşa’nın, Lozan Barış Konferansı sırasında Musul sorununun çözülmesi için önerdiği yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Plebisit yapılması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın Başkomutanlık görevini üstlendikten sonra ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı ilk düzenlemelerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Tekalif-i Milli Emirlerini yayımlamak
Soru Açıklaması
18.
1913’te küçük sanayinin teşvik edilmesi ve yerli malın korunması amacıyla çıkarılan yasa aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Geçici Sanayi Kanunu
Soru Açıklaması
19.
Lozan’da çözülen fakat yine de Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlandırdığı için 1936 yılında tekrar çözülmeye çalışılan sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Boğazlar
Soru Açıklaması
20.
Cumhuriyet Dönemi'nin ilk başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İsmet Paşa
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.