logo
Uygarlık Tarihi 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Biyolojik türlerin zaman içerisinde sistematik olarak değişikliğe uğramasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Evrim
Soru Açıklaması
2.
Gordon Childe’nin insanlık tarihine ilişkin öne sürdüğü en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yiyecek üretiminin başlaması
Soru Açıklaması
3.
Sümer Kanunları’nın en eskisi olarak kabul edilen kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Urukagina Kanunu
Soru Açıklaması
4.
Mısır’da 20. Sülalenin son krallarının hepsi aşağıdaki adlardan hangisini almışlardır?
Doğru Cevap: "A" Ramses
Soru Açıklaması
5.
Urartu Krallığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Resmi dil Assurca idi.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Hitit krallarının kullandığı unvanlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Tabarna
Soru Açıklaması
7.
Lidyalıların "Bakkaris" olarak adlandırdığı ürün aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Parfüm
Soru Açıklaması
8.
Lidya Krallığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Tek tanrı inancına sahiptiler.
Soru Açıklaması
9.
Asya Hun imparatorluğunun sosyal yapısı göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Dışarıdan evlenme (exogami) yasaktı.
Soru Açıklaması
10.
Hunların edebî kültür anlamında bilinen enönemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Oğuz Kağan Destanı
Soru Açıklaması
logo
Uygarlık Tarihi 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Pers Uygarlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Pers İmparatorluğu'nun beş resmî başkentinden biri Nippur'du.
Soru Açıklaması
12.
Perslerde eyalet sistemini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Satraplık
Soru Açıklaması
13.
Büyük İskender’in Asya seferi ile Yunan kültürünün Yunanistan sınırlarından çıkarak Doğu Akdeniz ve Ön Asya’nın eski ve köklü kültürleri ile karışması ve kaynaşması sonucunda oluşan evrensel kültüre ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Hellenizm
Soru Açıklaması
14.
İ.Ö. 431-404 yılları arasında 27 yıl süren Peloponnes Savaşları kimler arasında gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" Atina ve Sparta
Soru Açıklaması
15.
Yunan polislerinde kullanılan ızgara planın tasarımcısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hippodamos
Soru Açıklaması
16.
Ünlü sözü “Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir.” olan Eski Yunan Klasik Çağ’ının ünlü filozofu kimdir?
Doğru Cevap: "D" Sokrates
Soru Açıklaması
17.
Pergamon Krallığı’nı vasiyet yoluyla Roma Devleti’ne bırakan kral kimdir?
Doğru Cevap: "B" III. Attalos
Soru Açıklaması
18.
Eski Roma’da mahkeme ve borsa binalarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Basilika
Soru Açıklaması
19.
Roma’da İ.Ö. 450 yılında pleplerin baskısı sonucunda çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 12 Levha Kanunu
Soru Açıklaması
20.
Roma ordusunu Cannae Meydan Savaşı’nda (İ.Ö. 216) yenen Kartacalı General kimdir?
Doğru Cevap: "E" Hannibal
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.