logo
Uygarlık Tarihi 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Ateşi bilinçli olarak kullanmaya başlayan insan türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Homo erectus
Soru Açıklaması
2.
Mezopotamya’da Halaf, Ubeyd ve Uruk kültürleri hangi çağda yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Kalkolitik Çağ
Soru Açıklaması
3.
1819 yılında Danimarka Ulusal Müzesi’ndeki eserleri sınıflandırırken ilk defa Üç Çağ Sistemi’ni kullanan arkeolog kimdir?
Doğru Cevap: "B" Christian Jürgen Thomsen
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Natufyen kültürü yerleşim yerlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Mureybet
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Neolitik Çağ’ın özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İlk kent devletlerinin kurulması
Soru Açıklaması
6.
Sulu tarımın başlamasıyla birlikte ürün fazlası yani artı ürünün ortaya çıkması hangi çağda gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" Kalkolitik Çağ
Soru Açıklaması
7.
Neolitik Çağ’da uzun mesafeli ticarete konu olan ilk mal aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Obsidyen
Soru Açıklaması
8.
Mezopotamya'da kurulan devletlerden biri olan ve "Kalde Devleti" de denilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yeni Babil Devleti
Soru Açıklaması
9.
Mezopotamya sanatının önemli eserlerinden olan Akbabalar Steli'ni aşağıdaki krallardan hangisi yaptırmıştır?
Doğru Cevap: "A" Eannatum
Soru Açıklaması
10.
Eski Babil Devleti’ni yıkan Hitit kralı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" I. Murşili
Soru Açıklaması
logo
Uygarlık Tarihi 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’nın Protohistorik Dönemi olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "D" Uruk Dönemi
Soru Açıklaması
12.
Akkadlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Urartu Devleti’ne son vermişlerdir.
Soru Açıklaması
13.
Sümerlerin, Eski Mezopotamya’da mimariye kazandırdıkları yapı tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ziggurat
Soru Açıklaması
14.
Mısır Kültürünü benimseyen Hiksoslar'ın Doğu deltası’nda kurdukları başkentleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Avaris
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Erken Devirde Eski Mısır’daki gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tarihte bilinen ilk grev yaşanmıştır.
Soru Açıklaması
16.
Adını "Aton'un Hizmetkarı" anlamına gelen "Eknaton" olarak değiştiren Mısır firavunu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" IV. Amenofis
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi mumyalama yapılırken kanopik vazolara konulan iç organlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kalp
Soru Açıklaması
18.
Büyük İskender’in ölümünden sonra Mısır’a hakim olan ve bir devlet kuran Büyük İskender’in generali aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" I. Ptolemaios
Soru Açıklaması
19.
Hiyeroglif işaretlerin kısaltılması ile ortaya çıkan, Mısır rahipleri ve kâtipler tarafından kayıt tutmak için kullanılan, hiyerogliflerin el yazısı hali olarak tanımlanabilecek Eski Mısır yazısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hiyeratik Yazı
Soru Açıklaması
20.
Eski Mısır’da Yeni Krallık Dönemi aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle başlar?
Doğru Cevap: "A" I. Ahmose’nin Hiksosları yenip Mısır’da siyasal birliği tekrar kurmasıyla
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.