logo
Uluslararası İlişkiler Kuramları 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi oyun teorisinin temel unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ortak çıkarlar
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Karar Verme Teorisi modellerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Mahkumun ikilemi modeli
Soru Açıklaması
3.
Güç dengesi sisteminde, dengeleyici devletin rolünü açıklayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Var olan güç dengesini (statükoyu) sürdürmek
Soru Açıklaması
4.
Oyun teorisinde, ideolojik nedenlerle başlayan, tırmanan çatışmalara ve silahlanma yarışlarına uygulanan, sonuç olarak diğer taraf caydığı takdirde işbirliği yapmak isteyen taraf için riskin çok yüksek olduğu oyun modeline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Mahkumun ikilemi
Soru Açıklaması
5.
Oyun teorisinde, işbirliğine istekli, aralarında güven ve iletişimin söz konusu olduğu tarafların elde edecekleri sonuca ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Karşılıklı kazanç
Soru Açıklaması
6.
Bir teorinin bilimsel olması için yanlışlanabilir olması gerektiğini savunan neopozitivist yazar kimdir?
Doğru Cevap: "D" Karl Popper
Soru Açıklaması
7.
Karar verme teorisi modellerinden bürokratik politika, rasyonel politika ve örgütsel süreç modelleri aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Graham Allison
Soru Açıklaması
8.
Eleştirel rasyonalistlerin pozitivizme yaklaşımını ifade eden aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mutlak doğruya ulaşmak için deney ve gözlem gereklidir.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Karl Deutsch’un şelale modeli olarak tanımladığı karar verme modelindeki iletişim ağı unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Seçmen olmayan ve politika ile ilgilenmeyen halk kitlesi
Soru Açıklaması
10.
Morton Kaplan’a göre, arabulucu devlet rolünün istikrarın sağlanmasında önemli olan uluslararası sistem modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gevşek iki kutuplu sistem
Soru Açıklaması
logo
Uluslararası İlişkiler Kuramları 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
John Locke’un doğa durumunu açıklarken kullandığı temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İnsanların eşit ve özgür olmaları
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi sistem kavramının temel özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Her sistem istikrarlı bir dengeye sahiptir.
Soru Açıklaması
13.
Wallerstein’in Dünya Sistemi Modeline göre, kâr ve üretimin yoğunlaştığı bölgelere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Merkez
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Karar Verme Teorisine göre, aynı olay ve durum karşısında karar vericilerin farklı karar almasına neden olan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sistemin yapısı
Soru Açıklaması
15.
Hugo Grotius’un uluslararası hukuk çalışmalarında kendisini gösteren ve evrensel doğrular niteliğindeki tartışılmaz önermelere dayanan bilgi teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Rasyonalizm
Soru Açıklaması
16.
Klasik realizmin yöntem açısından önem verdiği temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Genelleme ve yararlılık özelliği
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi mantıkçı pozitivizme göre bilimsel bilginin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Subjektif olması
Soru Açıklaması
18.
Oyun teorisinde, aktörlerden birinin kazancının diğerinin kaybı anlamına geldiği model aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sıfır toplamlı oyun
Soru Açıklaması
19.
Morton Kaplan’a göre, güç dengesi sisteminin sürdürülebilmesi için birbirine yakın güce sahip olan optimum (ideal) devlet sayısı en az kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması
20.
Jeopolitik kuramı, aşağıdaki kuramlardan hangisinin temel varsayımlarını benimser?
Doğru Cevap: "B" Realizm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.