logo
Türkiye Ekonomisi
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Tarım sektörünün önemine ilk kez sistematik olarak değinen iktisat ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fizyokrasi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörünün genel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tarımsal mallara olan talebin gelir esnekliğinin yüksek olması
Soru Açıklaması
3.
2011 yılı itibariyle Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılasında en yüksek paya sahip olan sektör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hizmetler
Soru Açıklaması
4.
Kısa dönemde doğrudan üretimi artırıcı etkisi olmayan ve faydası bir dönemle sınırlı olan harcamalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Cari harcamalar
Soru Açıklaması
5.
Türkiye’nin su kaynakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Türkiye kullanılabilir su açısından zengin bir ülkedir.
Soru Açıklaması
6.
Cumhuriyet döneminde Türkiye’de ilk nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1927
Soru Açıklaması
7.
Türkiye’deki kamu harcamaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze, kamu harcamalarının GSYH’ye oranı genel olarak artma eğilimindedir.
Soru Açıklaması
8.
Türkiye’de planlı kalkınma dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Ara ve yatırım malları ithalatı artmıştır.
Soru Açıklaması
9.
TÜİK verilerine göre, 2009 yılı itibariyle Türkiye’de fert yoksulluk oranının en düşük olduğu eğitim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yüksekokul, fakülte ve üstü okul
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi, AB Ortak Tarım Politikasının Topluluk Tercihi ilkesini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Öncelikle AB’ye üye olan ülkelerin tarım ürünlerinin tüketilmesi ve söz konusu yerli ürünlerin ithalata karşı korunmasını sağlayarak AB tarım ürünleri ihracatının geliştirilmesi
Soru Açıklaması
logo
Türkiye Ekonomisi
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü’nün (WIPO) raporuna göre, 2011 yılında en çok patent başvurusu yapan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" ABD
Soru Açıklaması
12.
2010 yılında Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Almanya
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de imalat sanayinin yapısal sorunları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Kredi maliyetlerindeki düşüklük
Soru Açıklaması
14.
Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerinin değiştirilmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara alınması gibi işlemlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Elleçleme
Soru Açıklaması
15.
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde Osmanlı Devleti döneminde hizmete açılan ilk demir yolu hattı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İzmir-Aydın
Soru Açıklaması
16.
Diğer ülke paralarına serbestçe ve kolaylıkla çevrilebilen dövizlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Konvertibl döviz
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan 1994 Kararları kapsamında yapılan düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hazine’nin, T.C. Merkez Bankası’ndan kısa vadeli avans kullanımının genişletilmesi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sürdürülebilir büyüme
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’nın temel ilkeler çerçevesindeki ikincil hedeflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Dalgalı kurun terk edilerek sabit kura geçilmesi
Soru Açıklaması
20.
Türkiye, Osmanlı’dan intikal eden dış borçların son taksitini hangi yılda ödemiştir?
Doğru Cevap: "E" 1954
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.