logo
Türkiye Ekonomisi
Bahar Dönemi Final Sınav Soruları
1.
Türkiye aşağıdaki madenlerin hangisinde büyük ölçüde dışarıya bağımlıdır?
Doğru Cevap: "D" Taş kömürü
Soru Açıklaması
2.
TÜİK verilerine göre, 2009 yılı itibariyle Türkiye’de fert yoksulluk oranının en düşük olduğu eğitim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yüksekokul, fakülte ve üstü okul
Soru Açıklaması
3.
Bireyin ödediği vergilerin bireyin gelirine oranına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Bireysel vergi yükü
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi AB Ortak Tarım Politikasının üzerine kurulduğu ilkelerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Ortak mali sorumluluk ilkesi
Soru Açıklaması
5.
Cumhuriyetin ilk yıllarındaki sanayileşme faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" 1929 yılında gümrük tarifelerinde önemli ölçüde bir düşüş gerçekleştirilmiştir.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1980 yılına kadar sürdürülen politikalar sonucu ortaya çıkan sınai yapının özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Rekabet eksikliğinden kaynaklanan düşük ve kalitesiz üretim
Soru Açıklaması
7.
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde Osmanlı Devleti döneminde hizmete açılan ilk demir yolu hattı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İzmir-Aydın
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ihracata dayalı sanayileşme stratejisinin benimsenmesiyle ortaya çıkan gelişmeler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Kaçakçılık ve karaborsanın giderek yaygınlaşması
Soru Açıklaması
9.
Türkiye’de deniz yolu taşımacılığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Liman başına elleçlenen yük miktarları AB’nin Akdeniz’deki limanlarındanki ortalamalardan daha fazladır.
Soru Açıklaması
10.
Türk ticaret sektörü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Sektörde faaliyet gösteren işletme sayısı dikkate alındığında ticaret sektöründe rekabet yoğundur.
Soru Açıklaması
logo
Türkiye Ekonomisi
Bahar Dönemi Final Sınav Soruları
11.
Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerinin değiştirilmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara alınması gibi işlemlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Elleçleme
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Türk imalat sanayinin karşılaştığı önemli yapısal sorunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Nitelikli işgücü fazlalığı
Soru Açıklaması
13.
Özellikle kriz dönemlerinde; tasarruf aracı, işlem aracı ve ölçü birimi olarak ulusal paradan yabancı paraya doğru gerçekleşen yönelmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Para ikâmesi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980 Kararları kapsamında gerçekleştirilen düzenlemelerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Kamu sektörünün küçültülmesi
Soru Açıklaması
15.
Merkez bankacılığı dünyada ilk kez hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "D" İngiltere
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi 2008 yılında başlayan küresel krizin belirtilerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" 2000'li yılların başından beri uluslararası para piyasalarında aşırı bollaşan likitidenin küresel çapta kurumaya başlaması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin Demokrat Parti zamanında sağladığı ABD kaynaklı destek programlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Stand by Düzenlemesi
Soru Açıklaması
18.
Osmanlı İmparatorluğu’nda Düyun-u Umumiye İdaresi kaç yılında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" 1881
Soru Açıklaması
19.
Türkiye'de, 2002-2011 döneminde yabancı paraların mevduattaki payının büyük oranda düşmesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Tersine dolarizasyon
Soru Açıklaması
20.
Türkiye’deki döviz piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Türkiye, Türk Lirasını 1990 yılından itibaren uluslararası konvertibl para ilan etmiştir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.