logo
Türk Dış Politikası 1
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Kıyı devletinin kara ülkesinin denizin altında süren doğal uzantısına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kıta sahanlığı
Soru Açıklaması
2.
Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na ortak üye olarak kabul edilmesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "E" Ankara Antlaşması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi Türk Dış Politikası’nın temel nitelikleri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "D" Dönem boyunca ittifaklara katılmayı önemseme
Soru Açıklaması
4.
Birçok eski sömürge ülkesinin bir araya gelerek oluşturdukları kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bağlantısızlık Hareketi
Soru Açıklaması
5.
ABD’nin Süveyş Krizi sırasında Ortadoğu’da Sovyetler Birliği’nin yayılmacılığını önlemek amacıyla, bölge ülkelerine askeri ve ekonomik yardım öngören doktrini aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Eisenhower Doktrini
Soru Açıklaması
6.
Johnson Mektubu nedeniyle, “Yeni bir dünya kurulur ve Türkiye bu dünyada yerini alır.” sözünü söyleyerek Türk dış politikasında büyük bir kırılmaya işaret eden politikacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İsmet İnönü
Soru Açıklaması
7.
Karşı taraftan gelecek bir saldırının niteliğine uygun olarak bir karşılık verilmesi (Esnek Karşılık Doktrini) stratejisini ortaya atan ABD Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" J. F. Kennedy
Soru Açıklaması
8.
Türkiye’nin NATO’ya üyelik başvurusu hangi gerekçe ile kabul edilmemiştir?
Doğru Cevap: "A" Yetersiz demokrasi
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı Devleti’nin 1908-1914 yılları arasında izlediği dış politikanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Büyük devletler ve bölgesel güçlerle ittifak
Soru Açıklaması
10.
Türkiye’nin 1920’lerde başta Milletler Cemiyeti olmak üzere uluslararası örgütlere karşı çekimser bir politika izlemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Musul Sorunu’nun Türkiye aleyhine çözülmesi
Soru Açıklaması
logo
Türk Dış Politikası 1
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Türkiye’nin 1970-1980 yılları arasında izlediği Ortadoğu politikasının en önemli ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Arapların kendi aralarındaki çekişmelere taraf olmamak
Soru Açıklaması
12.
İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’nin saldırmazlık paktı imzaladığı Balkan ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bulgaristan
Soru Açıklaması
13.
Türk Kurtuluş Savaşı’nda Heyet-i Temsiliye’nin izlediği dış politikayı en iyi aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
Doğru Cevap: "D" Bağımsızlık temelinde realizm
Soru Açıklaması
14.
Sovyetler Birliği’nde “Glasnost ve Prestroika” reformlarını gerçekleştiren siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mikhail Gorbaçov
Soru Açıklaması
15.
TBMM Hükümeti’nin ilk defa Batılı bir ülke tarafından hukuken tanınmasını sağlayan belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ankara İtilafnamesi
Soru Açıklaması
16.
II. Abdülhamid döneminde özellikle yurt dışında siyasal muhalefet hareketine katılan kişilere ve bunların kurduğu örgütlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Jön Türkler
Soru Açıklaması
17.
Türkiye’nin Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" San Francisco Konferansı’na katılmak
Soru Açıklaması
18.
ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından 1980'lerde Sovyetler Birliği’ne karşı başlatılan nükleer savunma projesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Stratejik Savunma Girişimi
Soru Açıklaması
19.
ABD’de Başkan Richard Nixon döneminde Türkiye’den hangi ürünün ekiminin yasaklanması istenmiştir?
Doğru Cevap: "D" Haşhaş
Soru Açıklaması
20.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kaç yılında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" 1983
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.