logo
Türk Dış Politikası 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Çekoslovakya’da Almanların yaşadığı Südetler Bölgesi aşağıdakilerden hangisiyle Almanya’ya verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Münih Konferansı’yla
Soru Açıklaması
2.
Türkiye’nin 1920’lerde başta Milletler Cemiyeti olmak üzere uluslararası örgütlere karşı çekimser bir politika izlemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Musul Sorunu’nun Türkiye aleyhine çözülmesi
Soru Açıklaması
3.
TBMM Hükümeti’nin ilk defa Batılı bir ülke tarafından hukuken tanınmasını sağlayan belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ankara İtilafnamesi
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devleti’nde Ermeni milliyetçiliğinin gelişmesine ortam hazırlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
Soru Açıklaması
5.
Türkiye’nin 1945 yılından sonra ABD’nin yanında, Batı Bloku içinde yer almasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sovyetler Birliği tehdidine karşı koymak
Soru Açıklaması
6.
Kuzey Atlantik Antlaşması’nın 5. maddesinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Üye devletlerden birine yapılacak saldırının diğer üye devletlerin tümüne yönelmiş bir saldırı olarak değerlendirilmesi ve karşı konması
Soru Açıklaması
7.
Sovyetler Birliği lideri Stalin’in Marshall Planı’na alternatif olarak, 1947 yılında oluşturduğu örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kominform
Soru Açıklaması
8.
ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra komünizm tehdidi altında olduğunu ileri sürdüğü ülkelere mali ve askeri yardım yapmak üzere geliştirdiği doktrin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Truman Doktrini
Soru Açıklaması
9.
1964 yılında Kıbrıs sorunu çerçevesinde Türkiye ile ABD arasında derin bir kriz yaşanmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Johnson mektubu
Soru Açıklaması
10.
Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na ortak üye olarak kabul edilmesini öngören 12 Eylül 1963 tarihli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ankara Antlaşması
Soru Açıklaması
logo
Türk Dış Politikası 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi Kıbrıs Rumlarının 1950’li yıllardan sonra etkili olan en önemli liderlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Makarios
Soru Açıklaması
12.
Soğuk Savaş döneminde ortaya çıkan “dehşet dengesi”nin temelinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?
Doğru Cevap: "B" Nükleer silaha sahip ülkelerin her birinin ilk saldırıdan kaçınması
Soru Açıklaması
13.
1978’de Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerini durduran hükümet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ecevit Hükümeti
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Kıbrıs Sorunu’na çözüm bulmak amacıyla ABD Dışişleri Bakanı tarafından ortaya atılan Acheson Planı'nın temel ilkelerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Karpas Yarımadası'nın Türkiye’nin egemenliğine bırakılması
Soru Açıklaması
15.
Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak için çalışan EOKA’ya karşı direnişçi Türklerin kurdukları örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Türk Mukavemet Teşkilatı
Soru Açıklaması
16.
Jeolojik olarak ülkeyi oluşturan kara parçasının deniz altındaki uzantısına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Kıta sahanlığı
Soru Açıklaması
17.
ABD’nin İslam ülkelerini destekleyerek Sovyetler Birliği’ne karşı doğal bir kalkan oluşturmayı amaçladığı proje aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yeşil Kuşak Projesi
Soru Açıklaması
18.
Türkiye’nin Suriye ile yaşadığı su sorununda ileri sürdüğü temel tez aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fırat ve Dicle’nin uluslararası sular olmayıp sınır aşan sular olması
Soru Açıklaması
19.
1988’de Türkiye ile Yunanistan’ın aralarındaki sorunları çözmek için başlattıkları girişime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Davos Süreci
Soru Açıklaması
20.
Yıldız Savaşları Projesi’ni başlatan ABD Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ronald Reagan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.