logo
Türk Dış Politikası 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Almanya’nın 1890’lardan itibaren yayılmacı bir dış politika izlemesini (Weltpolitik) savunan ve bu çerçevede Osmanlı Devleti ile askeri ve ekonomik ilişkiler kurmaya çalışan Alman yönetici kimdir?
Doğru Cevap: "D" II. Wilhelmv
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamit döneminde izlenen dış politikanın temel ilkelerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Doğu’ya karşı İslamî din kardeşliğinin esas alınması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Berlin Antlaşması’ndan sonra Avrupalı büyük devletlerin Osmanlı’ya karşı yürüttükleri dış politik olaylardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Rusya’nın Antlaşmadan 10 yıl sonra Kars, Ardahan ve Batum’dan vazgeçmesi
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devleti’nin 1908-1914 yılları arasında izlediği dış politikanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Büyük devletler ve bölgesel güçlerle ittifak kurmak
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın çıkış nedenleri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "C" ABD’nin Avrupa’nın içişlerine müdahale etmesi
Soru Açıklaması
6.
Türk Kurtuluş Savaşı’nın amacını ve ideolojisini içeren belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Misak-ı Milli
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın TBMM Hükümeti açısından en önemli sonuçlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Doğu Trakya’nın savaş yapılmadan elde edilmesi
Soru Açıklaması
8.
ABD’nin Paris Barış Konferansı’ndan sonra izlediği dış politikanın ana ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Monreo Doktrini
Soru Açıklaması
9.
Türk Kurtuluş Savaşı’nda Heyet-i Temsiliye’nin izlediği dış politikayı en iyi aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
Doğru Cevap: "B" Bağımsızlık temelinde realizm
Soru Açıklaması
10.
TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya’nın dış politikada birlikte hareket etmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Emperyalizme karşı mücadele etmeleri
Soru Açıklaması
logo
Türk Dış Politikası 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi Türk Dış Politikası’nın temel nitelikleri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "C" Dönem boyunca ittifaklara katılmayı önemseme
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Briand-Kellogg Paktı’nın hedeflerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Her türlü sorunun savaşa başvurulmadan barışçıl yollarla çözülmesi
Soru Açıklaması
13.
1930’lu yılların başında ABD ile Türkiye arasında kısa bir süre sorun yaratan konu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Afyon ekimi ve kaçakçılığı
Soru Açıklaması
14.
Sovyetler Birliği sınırlarını güvence altına almak için 1929 yılında sınırdaşı pek çok devletle aşağıdaki belgelerden hangisini imzalamıştır?
Doğru Cevap: "A" Litvinov Protokolü
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi 1923-1930 yılları arasında Türk-Fransız ilişkilerinde yaşanan önemli sorunlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Bozkurt-Lotus Davası
Soru Açıklaması
16.
Türkiye’nin 23 Şubat 1945’te Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Birleşmiş Milletler Konferansı’na kurucu üye olarak katılmak
Soru Açıklaması
17.
1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın Avrupa’daki siyasi etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Faşist ve totaliter partilerin güçlenmesi
Soru Açıklaması
18.
İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıcında Türkiye’nin İngiltere ve Fransa ile 19 Ekim 1939’da imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ankara Paktı
Soru Açıklaması
19.
İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD’nin müttefikler yanında savaşa girmesine neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Pearl Harbor Baskını
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Casablanca Konferansı’nda alınan kararlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Düşmanı kayıtsız şartsız teslim alana kadar savaşın sürdürülmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.