logo
Temel Bilgi Teknolojileri 1
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Benzer görüşlere sahip bireylerin grup paylaşımlarında bulunarak ortak görüşlerine daha fazla bağlanması durumu hangi kavramla açıklanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Grup kutuplaşması
Soru Açıklaması
2.
Hesap tablolarında özet tablo hazırlanırken değerler bölmesine aşağıdakilerden hangisi yer alır?
Doğru Cevap: "D" Hesaplanacak sütun
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kişilerin tablet bilgisayarları tercih nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yüksek sunucu performansı
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi cep telefonlarında kullanılan kısa mesaj hizmetinin (SMS) gelişmiş halini ifade eden kısaltmadır?
Doğru Cevap: "D" MMS
Soru Açıklaması
5.
Microsoft Word yazılımında belgenin bir bölümünde gerçekleştirilen biçimlendirmenin belgenin bir başka bölgesine kolayca uygulanması için kullanılan kolaylaştırıcı araç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Biçim boyacısı
Soru Açıklaması
6.
İnternet’te sunucu bilgisayarlar üzerinde bulunan Web sitelerine erişimi sağlayan yazılımlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" HTML
Soru Açıklaması
7.
VEBB hiyerarşisine göre en altta aşağıdakilerden hangisi yer alır?
Doğru Cevap: "A" Veri
Soru Açıklaması
8.
Başarılı bir sunum için en önemli adım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hazırlanma
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi ütopyan bakış açısına göre internetin yaygınlaşmasının etkilerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Bilgiye erişimin artması nedeniyle demokratikleşmeyi sağlaması
Soru Açıklaması
10.
1960’ların başında kullanılmaya başlanan, sadece bir satır üzerindeki sınırlı sayıda karakterle oluşturulan metini yazmaya izin veren satır düzenleyicisne sahip cihazlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Elektrikli daktilo
Soru Açıklaması
logo
Temel Bilgi Teknolojileri 1
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Türkiye'de İnternetin ticari kuruluşlara ve halka ulaşmasını sağlayan proje aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" TURNET
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi bir dizüstü bilgisayarda daha yüksek özelliklere yönelik değiştirilebilecek parçalardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Sabit disk
Soru Açıklaması
13.
Toplumun temel dinamiklerini belirleyen birbiriyle bağlantılı düğümler dizisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ağlar
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi teknoloji ile tanışması daha geç olan ve teknolojik dünyaya sonradan uyum sağlamaya çalışan kuşağı ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Dijital göçmenler
Soru Açıklaması
15.
Tablet bilgisayarlar aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "A" Taşınabilir bilgisayarlar
Soru Açıklaması
16.
Hesap tablolarında bir listenin sıralaması için yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sıralanacak tablonun tüm satır ve sütunları seçilir.
Soru Açıklaması
17.
Toplumsal değişimin nedeninin teknolojik değişimler olduğu görüşünü içeren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Teknolojik belirlenimcilik
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisinde sözcük işlemcilerde Kes, Kopyala ve Yapıştır işlemlerinin klavye kısayolları sırasıyla, birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V
Soru Açıklaması
19.
Prezi programında hazır bulunan renk seçenekleri aşağıdaki menülerden hangisiyle kullanılır?
Doğru Cevap: "B" Colors & Fonts
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi medya okuryazarlığı kapsamındaki becerilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Zaman yönetimi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.