logo
Temel Bilgi Teknolojileri 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, bir yerden bir yere iletilmesinde ve kullanıcıların hizmetine sunulmasında yararlanılan bütün teknolojilere, bilgi işlemek için kullanılan bütün maddi cihazlara ve kavramsal araçlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Bilgi teknolojileri
Soru Açıklaması
2.
VEBB hiyerarşisine göre en altta aşağıdakilerden hangisi yer alır?
Doğru Cevap: "A" Veri
Soru Açıklaması
3.
Aritmetiksel ve mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araca ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Bilgisayar
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi insanlarda bilgi işlemede kullanılan zihinsel yapılardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Kısa süreli bellek
Soru Açıklaması
5.
Küresel bilgisayar ağları içinde üretilen, günümüz geleneksel veritabanları ve yazılımları ile düzenlenemeyecek ve işlenemeyecek veriye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Büyük Veri
Soru Açıklaması
6.
Word uygulamasında belgeye “İçindekiler Tablosu” eklemek için kullanılan sekme ve komut aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" BAŞVURULAR> İçindekiler> Otomatik Tablo 1
Soru Açıklaması
7.
Genel sözcük işlemcilerde satır başına gitmek için kullanılan tuş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Home
Soru Açıklaması
8.
Kişisel bilgisayarlar ve yazıcıların yaygınlaşmasıyla önce iş yerlerinden başlayarak zamanla toplumun geneli tarafından kalıcı yazıları yazma, düzenleme, biçimlendirme ve bastırma işlemleri için kullanılan yazılımlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Sözcük işlemci
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi yaygın olarak kullanılan sözcük işlemcilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İnternet Explorer
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi açık kaynak sözcük işlemcilerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Libre Office Writer
Soru Açıklaması
logo
Temel Bilgi Teknolojileri 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Sunumun amacının ve süresinin belirlendiği, katılımcılar hakkında bilgi toplanan sunum adımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hazırlanma
Soru Açıklaması
12.
PowerPoint yazılımında slaytların arka plan stil ve renklerini ayarlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "C" Tasarım> Arka Plan Stilleri> Renkler
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi sunumlarda yapılan hatalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sunum sonunda anlatılanların en önemli noktalarını içeren bir özet yapılması
Soru Açıklaması
14.
PowerPoint yazılımında sunu hazırlanırken metin, resim, grafik, video, ses, tablo vb. ekleneceği alana ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Slayt ekranı
Soru Açıklaması
15.
Sunum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Sunumda farklı duyu organlarına hitap edilmesi durumunda dinleyiciler olumsuz etkilenir.
Soru Açıklaması
16.
Kullanıcıların verilerini tablo yapısında organize ederek, veriler üzerinde hesaplama, analiz ve raporlama yapmalarını sağlayan genel amaçlı uygulama yazılımlarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Hesap tablosu
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi hesap tablosu yazılımlarında kullanılan karşılaştırma operatörlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" <
Soru Açıklaması
18.
Gerçek dünya varlıklarının dijital ortamda ifade edilmelerinde kullanılan iki boyutlu tablolara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Veri listeleri
Soru Açıklaması
19.
İşletmelerde ya da organizasyonlarda karar verme sürecini destekleyen bilgisayar destekli bilgi sistemlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Karar Destek Sistemleri
Soru Açıklaması
20.
Hesap tablosu yazılımında doğrudan A1 Hücresine gidilmesini sağlayan kısayol aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" CTRL + Home
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.