logo
Strateji Ve Güvenlik
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Uluslararası sistemin büyük güçlerinden A devletinin, bir kriz sürecinin eşiğinde olan orta büyüklükteki B devletine herhangi bir saldırıya uğraması durumunda yardım edeceğini bir anlaşmayla taahhüt etmesini aşağıdaki caydırıcılık türlerinden hangisi en iyi şekilde açıklar?
Doğru Cevap: "C" Genişletilmiş Dolaysız Caydırıcılık
Soru Açıklaması
2.
''Savaş ve Barış Hukuku'' (De Jure Belli ac Pacis) adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hugo Grotius
Soru Açıklaması
3.
Clausewitz’e göre aşağıdakilerden hangisi stratejinin unsurları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Dinsel ve dilsel unsurlar
Soru Açıklaması
4.
Başkan Kennedy tarafından duyurulmasının ardından NATO stratejisine dönüşen, düşman saldırısına taktik nükleer silahlar yanında konvansiyonel güçleri de dahil eden anlayışa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Esnek karşılık stratejisi
Soru Açıklaması
5.
Savaşı, politikanın başka araçlarla devamı olarak tanımlayan stratejist aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Clausewitz
Soru Açıklaması
6.
Stratejik Çalışmaların alt dalı olan Caydırıcılık Teorisi ve onun dayandığı Oyun Teorisinin gelişiminde büyük rol oynayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" RAND
Soru Açıklaması
7.
Karşılıklı teyit edilmiş yok etme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Taraflar birbirlerinin nükleer misilleme yeteneğini yok edebildiği sürece söz konusudur.
Soru Açıklaması
8.
Yıldız Savaşları projesini ortaya atan ABD Başkanı kimdir?
Doğru Cevap: "E" Ronald Reagan
Soru Açıklaması
9.
Sun Tzu’nun strateji anlayışına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Strateji savaşın amacına ulaşılması ile eşanlamlıdır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi ABD'deki güvenlik okullarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Uluslararası İlişkilerin İnşacı Teorisi
Soru Açıklaması
logo
Strateji Ve Güvenlik
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’nın güvenlik okullarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Post-modernler
Soru Açıklaması
12.
Bireyler gibi devletlerin de doymak bilmez bir güç arzusu içinde olduğunu öne süren akım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Klasik realizm
Soru Açıklaması
13.
Neorealizmde güvenlik tehdidinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Uluslararası sistemin anarşik yapısı ve self-help düzeni
Soru Açıklaması
14.
İnsan güvenliği yaklaşımı ilk defa aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" BM Kalkınma Programı
Soru Açıklaması
15.
Max Weber , Thomas Hobbes'un Leviathan'ını aşağıdakilerden hangisi ile özdeş görmektedir ?
Doğru Cevap: "C" Modern Devlet
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Rusya’nın 1992 sonrası yeni askeri doktrinin unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" ABD’nin desteğiyle başlayan rejim değişikliklerini düzenlemek
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi T.C. 1982 Anayasasında belirlenen milli güvenliğin esas hedefleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Çevrenin korunması
Soru Açıklaması
18.
“Demir Perde" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Batı Avrupa bölgesini işaret eder.
Soru Açıklaması
19.
Truman Doktrininin hedefindeki ülkeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Yunanistan - Türkiye
Soru Açıklaması
20.
11 Eylül sonrasında Türkiye’nin güvenlik tehdidi algıladığı komşularıyla kurduğu ilişkiyi en iyi açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Komşularla sıfır sorun
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.