logo
Strateji Ve Güvenlik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Clausewitz'e göre, siyasal birimlerin farklı hedeflere ulaşmak için birbirlerine karşı uyguladıkları düzenli şiddete ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Savaş
Soru Açıklaması
2.
Thomas Schelling, düşmanı belirli davranışlardan alıkoymayı değil de; belirli davranışları göstermeye ikna etmeye ne ad verir?
Doğru Cevap: "E" Zorlayıcı İkna
Soru Açıklaması
3.
Stratejik Çalışmalar üzerinde etkili olan Uluslararası İlişkiler teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Realizm
Soru Açıklaması
4.
Sun Tzu’nun strateji anlayışına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Strateji savaşın amacına ulaşılması ile eşanlamlıdır.
Soru Açıklaması
5.
Max Weber , Thomas Hobbes'un Leviathan'ını aşağıdakilerden hangisi ile özdeş görmektedir ?
Doğru Cevap: "E" Modern Devlet
Soru Açıklaması
6.
Realist Güvenlik Çalışmalarında uluslararası politikanın temel aktörü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Devlet
Soru Açıklaması
7.
Güvenlik tehdidinin uluslararası sistemin anarşik yapısından ve bu yapıdan doğan self-help düzeninden kaynaklandığını ileri süren akıma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Neorealizm
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerde hangisi çok kutuplu düzenin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Sistem, dört veya daha fazla güç tarafından yönetilir.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi ABD'deki güvenlik okullarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Uluslararası İlişkilerin İnşacı Teorisi
Soru Açıklaması
10.
Post-kolonyal Güvenlik Çalışmaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Avrupa merkezli bir yaklaşımdır.
Soru Açıklaması
logo
Strateji Ve Güvenlik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi Barry Buzan tarafından oluşturulan güvenlik sektörlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kişisel güvenlik
Soru Açıklaması
12.
Eleştirel Güvenlik Çalışmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Güvenliğin temelinde devlet yer alır.
Soru Açıklaması
13.
1823’te James Monroe tarafından ilan edilen ABD politkasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Yalnızcılık
Soru Açıklaması
14.
Sovyetler Birliğinin Stalin döneminde izlediği güvenlik doktrini aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tek ülkede sosyalizm
Soru Açıklaması
15.
Türkiye’nin ulusal güvenliğine dair en temel belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi AT üyesi ülkelerin izlediği derinleşme politikasının uygulamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Schuman Planı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası ile cumhurbaşkanına ulusal güvenlik konularında verilen görev ve yetkilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" MGK’yı feshetmek
Soru Açıklaması
18.
Türkiye aşağıdaki ülkelerden hangisine yapılan Barışı Destekleme Harekatı'na katkıda bulunmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Polonya
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin güvenlik kültüründe Osmanlı İmparatorluğu’nun etkisini ortaya koyan öğelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Avrasyacılık
Soru Açıklaması
20.
Süper güç kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" 19. yüzyılda SSCB ile ABD süper güç statüsündeydiler.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.