logo
Strateji Ve Güvenlik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi klasik dönem stratejistlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Napoleon Bonaparte
Soru Açıklaması
2.
I. Herman Hahn
II. Thomas Schelling
III. Glenn Synder
IV. Thucydides
V. Carl von Clausewitz

Yukarıdaki stratejistlerden hangileri nükleer döneme aittir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
3.
Güvenlik kavramının ana unsurlarına dair ilk kapsamlı çalışmayı yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Arnold Wolfers
Soru Açıklaması
4.
Bernard Brodie’nin ekonominin yöntemlerini kullanarak başını çektiği ve nükleer dönemde strateji düşüncesinin özünü oluşturan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bilimsellik anlayışı
Soru Açıklaması
5.
Güvenlik özneleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kanada kökenli İnsan Güvenliği yaklaşımında güvenliğin öznesi devlettir.
Soru Açıklaması
6.
Stratejik Çalışmaların Duraklama Dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Çevresel güvenlik kavramı ihmal edilmiştir.
Soru Açıklaması
7.
Strateji kavramının içeriğinde siyasetten ekonomiye, coğrafyadan fiziğe pek çok unsur bulunması savının mantıksal sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Stratejik Çalışmalar, disiplinlerarası bir araştırma alanıdır.
Soru Açıklaması
8.
Stratejik Çalışmaların doğuşuyla ilgili aşağıdaki ifaedelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1940’larda nükleer silahlanmanın etkilerinin hissedilmeye başlanmasıyla birlikte ABD’de ortaya çıkmıştır.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Stratejik Çalışmalara alternatif yaklaşımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Realist Okul
Soru Açıklaması
10.
Stratejik Çalışmaların alt dalı olan Caydırıcılık Teorisi ve onun dayandığı Oyun Teorisinin gelişiminde büyük rol oynayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" RAND
Soru Açıklaması
logo
Strateji Ve Güvenlik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
John Garnett'in savaş nedenleri sınıflandırmasına göre "yeterli neden" aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ortaya çıktığında mutlaka savaş meydana getiren neden
Soru Açıklaması
12.
Devletler ve devlet dışı global aktörler arasındaki etkileşimle ilgili analiz düzeyine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Sistem Analiz Düzeyi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Haklı Savaş Kuramına göre, savaşı haklı kılan ölçütlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Saldırı hedefinin uygunluğu
Soru Açıklaması
14.
Thomas Hobbes, ''herkesin herkesle savaşı'' olarak ifade ettiği duruma ne ad vermektedir?
Doğru Cevap: "B" Doğa Durumu
Soru Açıklaması
15.
''Savaş ve Barış Hukuku'' (De Jure Belli ac Pacis) adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hugo Grotius
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi ikinci kuşak caydırıcılık çalışmalarının öncü stratejistlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Anatol Rappaport
Soru Açıklaması
17.
Soğuk Savaş döneminde ABD ve Sovyetler Birliği liderliğindeki iki kutuplu düzende en yaygın görülen caydırıcılık türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Genel Caydırıcılık
Soru Açıklaması
18.
X, Y ve Z devletlerinin silahlanma yarışıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Değişken toplamlı bir oyundur.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi değişken toplamlı oyun türlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Mahkum ikilemi
Soru Açıklaması
20.
Başkan Kennedy tarafından duyurulmasının ardından NATO stratejisine dönüşen, düşman saldırısına taktik nükleer silahlar yanında konvansiyonel güçleri de dahil eden anlayışa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Esnek karşılık stratejisi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.