logo
Siyasi Tarih 1
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Avrupa hukukunun ilk insan hakları metinlerinden sayılan, İngiltere Kralı John tarafından imzalanmış belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Magna Carta Libertatum
Soru Açıklaması
2.
1496’da İngiltere, Hollanda, Venedik, Floransa ve Hansa Birliği arasında imzalanan Büyük Antlaşma, Hollandalı işadamları tarafından aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Kötülük Antlaşması
Soru Açıklaması
3.
Napoleon’un oluşturmaya çalıştığı uluslararası sisteme karşı ilk büyük milli uyanış nerede ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "A" Almanya
Soru Açıklaması
4.
ABD’yi resmen tanıyan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Fransa
Soru Açıklaması
5.
Almanya’da “devlet” fikrinin gelişmesinde önemli rol oynayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hegel
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Alman Birliği’nin mimarıdır?
Doğru Cevap: "B" Otto von Bismarck
Soru Açıklaması
7.
Japonya’da "Meiji Restorasyonu" hangi yıl başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" 1868
Soru Açıklaması
8.
Sanayi Devrimi’ne asıl anlamını veren buharlı makinalarda kondansatörü icat ederek verimi arttıran bilim adamı kimdir?
Doğru Cevap: "C" James Watt
Soru Açıklaması
9.
Avrupa’daki çok uluslu imparatorlukların ve ulusal devletlerin ulus-devletlere dönüşümünü sağlayan temel ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Milliyetçilik
Soru Açıklaması
10.
Afrika topraklarının paylaşımında devletlerin sözlü ya da yazılı bildirimlerinin değil, fiili işgallerinin esas olması gerektiği görüşünün kabul edildiği konferans aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Berlin Konferansı
Soru Açıklaması
logo
Siyasi Tarih 1
Tek Ders Sınav Soruları
11.
1904'te Sömürge Antlaşması'nı (“Entente Cordiale” - Samimi Antlaşma) imzalayan devletler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Fransa ve İngiltere
Soru Açıklaması
12.
Uzakdoğu’daki paylaşım savaşında avantaj sağlamak isteyen hangi ülke 1902’de Japonya ile ittifak kurmuştur?
Doğru Cevap: "E" İngiltere
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı İmparatorluğu'nun, “boykot” hareketini ilk kez politik bir silah olarak uyguladığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Avusturya-Macaristan
Soru Açıklaması
14.
Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçı Çözümü İçin Protokol’ün hazırlanmasına öncülük ederek sorunların tahkim yöntemiyle çözümünü ortaya atan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Çekoslovakya Dışişleri Bakanı E. Beneş
Soru Açıklaması
15.
İrredentizm nedir?
Doğru Cevap: "D" Bir devletin, kendi sınırına yakın yaşayan soydaşlarının oturduğu bölgeleri ilhak etme politikasıdır.
Soru Açıklaması
16.
1922 yılında Almanya ile Sovyet Rusya arasında diplomatik ilişki kurulmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Rapallo Antlaşması
Soru Açıklaması
17.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’nın ödemekle yükümlü tutulduğu tamirat borçlarını ödemeyi aksatması üzerine, Fransa “üretken garantiler” olarak nerenin kendisine devredilmesini istemiştir?
Doğru Cevap: "B" Ruhr Madenleri
Soru Açıklaması
18.
Birinci Fas Krizi sonucunda 1906 yılında imzalanan “Genel Senet” hangi ülke aleyhinde sonuçlar doğurmuştur?
Doğru Cevap: "A" Almanya
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın nedenleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Versay Antlaşması’nın imzalanması
Soru Açıklaması
20.
İtilaf Devletleri’nin toprak elde etme istekleriyle ABD Başkanı Wilson’un “toprak katmama” ilkesi arasında orta bir yol bulmak amacıyla Güney Afrikalı devlet adamı General Smuts tarafından ortaya atılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Manda
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.