logo
Siyasi Tarih 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi 768’de Frank tahtına oturan Charlemagne (Şarlman) tarafından gerçekleştirilen uygulamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Merkeziyetçi yönetim anlayışının benimsenmesi
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı İmparatorluğu hangi devletle savaşarak Otuz Yıl Savaşları’nın bir bölümüne dâhil olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Polonya
Soru Açıklaması
3.
Ruslar, İsveç’le süren Büyük Kuzey Savaşı’nı 1720’deki hangi antlaşmayla sona erdirmiştir?
Doğru Cevap: "E" Nystad Antlaşması
Soru Açıklaması
4.
Napoleon’a karşı ilk büyük milli uyanış, işgal altında tuttuğu topraklardan hangisinde ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "D" Almanya
Soru Açıklaması
5.
Almanya’da “devlet” fikrinin gelişmesinde önemli rol oynayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hegel
Soru Açıklaması
6.
Avrupa’daki çok uluslu imparatorlukların ve ulusal devletlerin ulus-devletlere dönüşümünü sağlayan temel ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Milliyetçilik
Soru Açıklaması
7.
1848 İhtilalleri’nden kendilerini uzak tutabilen devletler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Rusya ve İngiltere
Soru Açıklaması
8.
Kırım Savaşı’nın ardından gerçekleşen gelişmelerden yararlanarak ulusal birliğini ilan eden ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İtalya
Soru Açıklaması
9.
Japonya’da "Meiji Restorasyonu" hangi yıl başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" 1868
Soru Açıklaması
10.
Afrika topraklarının paylaşımında devletlerin sözlü ya da yazılı bildirimlerinin değil, fiili işgallerinin esas olması gerektiği görüşünün kabul edildiği konferans aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Berlin Konferansı
Soru Açıklaması
logo
Siyasi Tarih 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Uzakdoğu’daki paylaşım savaşında avantaj sağlamak isteyen hangi ülke 1902’de Japonya ile ittifak kurmuştur?
Doğru Cevap: "B" İngiltere
Soru Açıklaması
12.
“ABD’nin Avrupa devletlerinin işlerine karışmak niyetinde olmadığı, buna karşılık ABD ile dostça ilişkiler kurulmak isteniyorsa Avrupa devletlerinin de Amerika kıtasına müdahale etmemeleri gerektiği” yönündeki politika hangi ABD Başkanı tarafından ortaya atılmıştır?
Doğru Cevap: "D" James Monroe
Soru Açıklaması
13.
8 Ekim 1912’de başlayan Birinci Balkan Savaşı devam ederken hangi Balkan devleti bağımsızlığını ilan etmiştir?
Doğru Cevap: "A" Arnavutluk
Soru Açıklaması
14.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Hindistan’a ulaşmak ve Orta Asya Türkleri ile birleşerek, Turan İmparatorluğu kurmak amacı ile açılan cephe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kafkasya ve Doğu Anadolu Cephesi
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı İmparatorluğu'nun, “boykot” hareketini ilk kez politik bir silah olarak uyguladığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Avusturya-Macaristan
Soru Açıklaması
16.
Bir devletin, kendi sınırına yakın yaşayan soydaşlarının oturduğu bölgeleri ilhak etme politikasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İrredentizm
Soru Açıklaması
17.
Briand-Kellogg Paktı’nın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Anlaşmazlıkların çözümü için savaşa başvurmamak
Soru Açıklaması
18.
1922 yılında Almanya ile Sovyet Rusya arasında diplomatik ilişki kurulmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Rapallo Antlaşması
Soru Açıklaması
19.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Alsace-Lorraine bölgesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Fransa’ya verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Versailles Barış Antlaşması
Soru Açıklaması
20.
İtilaf Devletleri’nin toprak elde etme istekleriyle ABD Başkanı Wilson’un “toprak katmama” ilkesi arasında orta bir yol bulmak amacıyla Güney Afrikalı devlet adamı General Smuts tarafından ortaya atılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Manda
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.