logo
Siyasi Tarih 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Avrupa hukukunun ilk insan hakları metinlerinden sayılan, İngiltere Kralı John tarafından imzalanmış belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Magna Carta Libertatum
Soru Açıklaması
2.
Charles Martel’in (Çekiç Şarl) Papa tarafından “Hıristiyanlığın Koruyucusu” olarak kutsanması aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" Puvatya Muharebesi’nde (Tour Savaşı) Müslüman ordularını yenilgiye uğratması
Soru Açıklaması
3.
1494’te imzalanan Tordesillas Antlaşması aşağıdaki devletlerden hangileri arasında yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" İspanya ve Portekiz
Soru Açıklaması
4.
1497’de Doğu Afrika kıyılarını dolaştıktan sonra 1498’de deniz yoluyla Hindistan’a ulaşan ilk Avrupalı kimdir?
Doğru Cevap: "C" Vasco de Gama
Soru Açıklaması
5.
"Hükümdar" (Prens) adlı kitabında dile getirdiği görüşleriyle Rönesans Dönemi’nde siyaset bilimine önemli katkılar sağlayan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "D" Nicollo Machiavelli
Soru Açıklaması
6.
1496’da İngiltere, Hollanda, Venedik, Floransa ve Hansa Birliği arasında imzalanan Büyük Antlaşma, Hollandalı işadamları tarafından aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Kötülük Antlaşması
Soru Açıklaması
7.
Egemen devletlerin eşitliği ilkesinin uluslararası alanda ilk kez benimsendiği düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Westphalia Barışı
Soru Açıklaması
8.
XV. yüzyılda dünyanın en büyük ordusuna ve donanmasına sahip olmasına rağmen izlediği politikalar nedeniyle küresel bir güç haline gelemeyen ve XVI. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar Avrupalıların en önemli sömürge alanlarından birine dönüşen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Çin
Soru Açıklaması
9.
1569 yılında imzalanan Lublin Antlaşması sonucunda Litvanya ile topraklarını birleştiren devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Polonya
Soru Açıklaması
10.
I. François ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Nantes Fermanı’nı ilan etmiştir.
Soru Açıklaması
logo
Siyasi Tarih 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Fransa Krallarından hangisine “Güneş Kral” nitelendirilmesi yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" XIV. Louis
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı İmparatorluğu’nun 1700’deki İstanbul Antlaşması’yla Rusya’ya bıraktığı Azak kalesini geri aldığı ve Rusya’nın Polonya’nın içişlerine karışmamasının da hükme bağlandığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Prut Antlaşması
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi İngiltere Parlamentosu’nun 7 Haziran 1628 tarihinde kabul ettiği “Hak Dilekçesi”nin ilkelerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Keyfi tutuklamaya son verilmesi
Soru Açıklaması
14.
XIV. Louis’nin İspanya toprakları üzerindeki hak iddiasını sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Utrecht Antlaşması
Soru Açıklaması
15.
ABD’yi resmen tanıyan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fransa
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yüzyılın ortaları ile ikinci yarısında ortaya koydukları çalışmalarıyla, Aydınlanma Çağı’nın Fransa’da yerleşmesini sağlayan kişilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ksenophon
Soru Açıklaması
17.
Napoleon’un siyasi kariyerini kesin olarak sona erdiren savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Waterloo Savaşı
Soru Açıklaması
18.
21 Temmuz 1798 tarihinde Osmanlı ordusuyla Kahire yakınlarında Piramitler Muharebesi’ni (Ehramlar Muharebesi) gerçekleştiren devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fransa
Soru Açıklaması
19.
Temmuz 1807’de yapılan Tilsit Antlaşması’yla Avrupa’da nüfuz alanları kurmak konusunda anlaşan devletler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Fransa ve Rusya
Soru Açıklaması
20.
Kıtasal Sistem nedir?
Doğru Cevap: "D" Napoleon’un İngiltere’nin ticaretini durdurmak için başlattığı ablukası
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.