logo
Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi finansal kurumların temel fonksiyonlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Bankalar arasındaki rekabeti artırmak
Soru Açıklaması
2.
Finansal sistemdeki hukuki ve idari düzenlemelerin varlık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Adil, şeffaf ve güvenli bir çalışma ortamı tesis etmek
Soru Açıklaması
3.
Para ve sermaye piyasaları arasındaki farklılıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Para piyasasında finansal araçların likiditesi, sermaye piyasasına göre daha yüksektir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların devletler tarafından düzenlenmesinin nedenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Makroekonomik istikrarı korumak
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi finansal kontratların özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Satın alındığı sırada, ürünün iyi olup olmadığını bilmenin çok zor olması
Soru Açıklaması
6.
Kısa veya uzun vadeli fiyat değişiklikleri değerlendirilerek, hisse senedi alım satımından elde edilen gelire ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sermaye kazancı
Soru Açıklaması
7.
Borsa İstanbul’da (İMKB) hisse senedi işlemleri için menkul kıymet ve nakit takas süresi kaç iş günüdür?
Doğru Cevap: "C" T+2
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi borsaların temel işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Döviz mevduatı yapmak
Soru Açıklaması
9.
Karşılaştırma ölçütünde en az %80 ağırlığında tahvil-bono endeksleri olan fon aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tahvil ve bono fonları
Soru Açıklaması
10.
Borsa İstanbul’un (İMKB) üst karar organı olan Genel Kurul aşağıdakilerin hangisinden oluşur?
Doğru Cevap: "B" Borsa üyelerinden
Soru Açıklaması
logo
Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Anonim şirketlerin veya iktisadi kamu kuruluşlarının çıkardığı uzun vadeli borç senedi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tahvil
Soru Açıklaması
12.
Sahibine hem faiz hem de kârdan pay alma hakkı veren tahvil türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kâra iştirakli tahvil
Soru Açıklaması
13.
Vadesi, miktarı ve fiyatı bugünden belirlenmiş herhangi bir ürünün, ileriki bir tarihte teslimini öngören sözleşmelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Vadeli işlem sözleşmesi
Soru Açıklaması
14.
Kamuya açıklanan bilgilerin menfaat sahiplerine sunulmadan önce aşağıdakilerden hangisinin denetim ve onayından geçmesine gerek yoktur?
Doğru Cevap: "E" Medya kuruluşlarının
Soru Açıklaması
15.
Şirket ile ortaklar ve şirketi değerli kılan diğer müşteriler arasındaki iletişimi en etkin şekilde sürdürmek için finans, iletişim, pazarlama ve menkul kıymet hukukunu entegre eden stratejik yönetim biçimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Yatırımcı ilişkileri
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi kamuyu aydınlatma kapsamında kamuoyuna açıklanacak bilgilerin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yüksek maliyetle sunulması
Soru Açıklaması
17.
Sermayesinin tamamı özel sektöre ait olan bankalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Özel bankalar
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi bankaların temel işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Riski ortadan kaldırmak
Soru Açıklaması
19.
İhraç edildiği ülkenin para birimi dışında bir para birimi cinsinden çıkarılan tahvillere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Eurotahvil
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yatırımcı değildir?
Doğru Cevap: "D" Bireyler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.