logo
Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Aşağıdakierden hangisi finansal piyasalarda fon arz eden birimlerle, fon talep eden birimlerin karşılaştırılmasının olası sonuçlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Ekonominin gelişmesi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki yaklaşımların hangisinde tek bir mega düzenleyici kurum tüm finansal hizmetler sektörünün düzenlemesinden ve gözetiminden sorumlu olmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Bütünleşik yaklaşım
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi borsaların temel işlevlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Likidite sağlamak
Soru Açıklaması
4.
Gayrimenkullere ve gayrimenkullere dayalı projelere veya sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle faaliyet gösteren ve gelirleri kurumlar vergisinden istisna olan özel portföy yönetim şirketlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Gayrimenkul yatırım ortaklığı
Soru Açıklaması
5.
Vadesi, miktarı ve fiyatı bugünden belirlenmiş herhangi bir ürünün, ileriki bir tarihte teslimini öngören sözleşmelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Vadeli işlem sözleşmesi
Soru Açıklaması
6.
Sahibine oy hakkı hariç, kâr payından ve istendiğinde tasfiye bakiyesinden imtiyazlı olarak yararlanma hakkını ve diğer ortaklık haklarını sağlayan hisse senedi türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Oydan yoksun hisse henedi
Soru Açıklaması
7.
Tahvilin, nominal değerinden daha düşük bir bedelle satılması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
Doğru Cevap: "D" İhraç primi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kârlılık
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin birincil paydaşları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" Hissedarlar
Soru Açıklaması
10.
İhraççıların, ihraç ettikleri borç niteliğindeki menkul kıymetlerin anapara ve faizini zamanında geri ödeme yeterliliğine ne ölçüde sahip olduklarını göstermek amacıyla bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Derecelendirme
Soru Açıklaması
logo
Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi kamuyu bilgilendirmekle yükümlü olan tarafların kamuya sunabilecekleri bilgileri sınıflandırma kriterlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sunum şekli
Soru Açıklaması
12.
Kamuyu aydınlatma ilkesinin, Türkiye’de gerçek anlamda ilk kez hukuk sistemine girişi hangi tarihte olmuştur?
Doğru Cevap: "B" 1981
Soru Açıklaması
13.
Bir banka şubesinin temel amacı nedir?
Doğru Cevap: "A" Satış yapmak
Soru Açıklaması
14.
Bankalar, sermayelerine göre nasıl sınıflandırılır?
Doğru Cevap: "E" Kamu bankaları - Özel bankalar
Soru Açıklaması
15.
Bankacılık sisteminde kullandırılan kredi, şube sayısı ve aktif büyüklüğü gibi kriterler dikkate alındığında dünyada ve Türkiye’de en büyük paya sahip olan bankacılık türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ticari bankalar
Soru Açıklaması
16.
Gelişmiş ülkelerde sermaye piyasalarının en önemli aracı kuruluşu olma özelliğine sahip bankacılık türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yatırım bankaları
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi yurtdışı yatırımlara diğerlerine göre daha yatkındır?
Doğru Cevap: "C" Kurumsal yatırımcılar
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecine katkı yapan faktörlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Teknolojik gelişmelerin, dünya piyasalarının takibini ve işlem yapmayı kolaylaştırması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi “iflas halinde” kredi derecesi olarak “C” simgesini kullanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Moody’s
Soru Açıklaması
20.
Toronto, Chicago ve Los Angeles gibi merkezlerin yer aldığı euromerkez aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" ABD ve Kuzey Amerika merkezleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.