logo
Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerin hangisinde fon arz edenlerle fon talep edenler doğrudan karşılaşmaz?
Doğru Cevap: "B" Dolaylı finansmanda
Soru Açıklaması
2.
Dini inançları gereği faiz gelirini kabul etmeyen birimlerin tasarruflarını sisteme kazandırmak üzere oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Katılım bankası
Soru Açıklaması
3.
Ödemenin ve teslimatın hemen ya da iki iş gününde yapıldığı piyasalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Spot piyasa
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi bir ekonominin temel birimleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Dernekler
Soru Açıklaması
5.
Fon açığı veren birimlerle fon fazlası veren birimlerin karşılaştığı ve fon transferinin gerçekleştiği piyasalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Finansal piyasa
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki yaklaşımların hangisinde iki düzenleyici kuruluş mali düzenleme ve iş yapısı düzenlemesini paylaşmaktadır?
Doğru Cevap: "D" İkiz tepe yaklaşımı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi bankacılık, sermaye piyasaları ve sigortacılık sektörlerinin hepsinde ortak olacak şekilde düzenlenmesi gereken alanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Emisyon primi hesaplanması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi bir işleme taraf olanların dışındakilerin, söz konusu işlem nedeniyle etkilenmelerini ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Dışsallık
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki yaklaşımların hangisinde düzenlenen kurumun yaptığı işlem, hangi düzenleyici kurumun yetkili olduğunu ortaya koymaktadır?
Doğru Cevap: "E" Fonksiyonel yaklaşım
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi finansal kurumların devlet tarafından düzenlenmesinin nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Finansal varlık fiyatlarının düşmesinin engellenmesi
Soru Açıklaması
logo
Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
İşlem görmesi uygun görülen finansal araçların belirli esaslar ve kurallar çerçevesinde alım-satımını sağlayan ve oluşan fiyatlarla, işlem bilgilerinin kamuya duyurulması ile yetkili olan kurumlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Borsa
Soru Açıklaması
12.
Kısa veya uzun vadeli fiyat değişiklikleri değerlendirilerek, hisse senedi alım satımından elde edilen gelire ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Sermaye kazancı
Soru Açıklaması
13.
İşlemin bitiş valöründe anapara ve faizin geri alınarak menkul kıymetin geri satılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Ters repo
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi borsaların temel işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İçeriden öğrenenlerin ticaretini yapmak
Soru Açıklaması
15.
Borsa İstanbul’da (İMKB) hisse senedi işlemleri için menkul kıymet ve nakit takas süresi kaç iş günüdür?
Doğru Cevap: "C" T+2
Soru Açıklaması
16.
I. Aracı Kurumlar
II. Bankalar
III. Yetkili takas ve saklama kuruluşları

Yukarıdakilerden hangileri Merkezi Kayıt Kuruluşu’na üye olabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
17.
Türkiye’de ihraç edilen menkul kıymetlere ISIN ve CIF kodu hangi kurum tarafından tahsis edilir?
Doğru Cevap: "D" Takasbank
Soru Açıklaması
18.
Kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak girişim sermayesi yatırımlarına yönelten ortaklıkara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Girişim sermayesi yatırım ortaklığı
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi yatırımcının, yatırım fonu portföyüne kaç adet pay ile ortak olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "D" Fon katılma payı
Soru Açıklaması
20.
Sermaye Piyasası Kurulu, aşağıdakilerden hangisinin kuruluşuna ve faaliyete geçmesine izin veremez?
Doğru Cevap: "B" Kıyı bankalarının
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti