logo
Psikoloji
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Neden sonuç ilişkisi gösterebilen bilimsel yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Deney
Soru Açıklaması
2.
Yaşlanmanın hafıza üzerindeki etkisini araştırmanın bilimsel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Açıklama
Soru Açıklaması
3.
Uyaranların taşıdığı bilgilerin analiz edilmesi, tanınması, yorumlanması ve organize edilmesini kapsayan süreç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Algı
Soru Açıklaması
4.
Beyinde öğrenme ve hafıza gelişimi sağlayan temel uyarıcı nörotransmiter aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Glutamat
Soru Açıklaması
5.
Bireyin zorluklarla karşılaştığında ayakta kalma gücü ve olumlu beklentiler taşıma potansiyeline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Psikolojik sermaye
Soru Açıklaması
6.
Önündeki arabanın yavaş gitmesine sinirlenen İlhan bunu sürücünün araba kullanmaktan anlamayan beceriksiz bir kişi olmasıyla açıklıyor. O sürücünün ehliyetini yeni almış olabileceği ve trafikte ilk gününü geçirdiği aklına bile gelmiyor.

Yukarıdaki örnekte İlhan’ın davranışını en iyi açıklayan sosyal psikolojik kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Temel atıf hatası
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi takım çalışmasının faydalarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Sorunlara daha iyi çözümler üretmek
Soru Açıklaması
8.
Bir şirketin yöneticilerinin sendikaya üye olan çalışanlarının hepsinin birbirine benzer özellikler taşıdığına inanması aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Dış grup homojenliği yanılgısı
Soru Açıklaması
9.
Markalı ürünlerin, somut ve soyut temel özelliklerinin, tüketicinin zihninde yerleşmesini ve kolayca hatırlanmasını sağlamaya yönelik iletişim çabasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Konumlandırma
Soru Açıklaması
10.
Şirket toplantısında pazarlama departmanı şirketin sponsorluk faaliyetlerine ağırlık vermesi gerektiğini savunurken, finans departmanının bu faaliyetler için maddi güçlerinin olmadığını savunması ve toplantı sonunda geçen tartışmalar sonucu sağlıksız bir karara varılması aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Grup kutuplaşması
Soru Açıklaması
logo
Psikoloji
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi gruplararası ön yargı ve düşmanlığı körükleyen unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ortak hedeflere ulaşmak için dış gruplarla beraber hareket etmenin gerekmesi
Soru Açıklaması
12.
İşlerin nasıl ve hangi kurallar içerisinde yapıldığının tanımlandığı, üst pozisyonlara çıkıldıkça güç ve karar verme sorumluluğunun kazanıldığı hiyerarşik örgüt kültürü tipi Trompenaars’a göre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Eyfel kulesi
Soru Açıklaması
13.
Sendikaların fonksiyonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İş gücünün, iş yerine ve patronlarına olan bağlılıklarını azaltarak sendikalaşma oranının artmasını sağlar.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi çalışma psikolojisinin gelişimini etkileyen tarihsel olaylardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İşletmelerde yeni pazarlama yaklaşımlarının kullanılması
Soru Açıklaması
15.
Çevreye duyarlı olan bir kişinin piyasaya yeni çıkan bir ürünün yenilenebilir malzemelerden üretildiği haberine ilgi duyması aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Özümseme
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler çalışmalarının bir ürünün pazarlanma sürecine sağlayacağı öncelikli faydalardan biridir?
Doğru Cevap: "B" İtibar kazandırmak
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi X kuşağının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Katılımcı ruha önem vermeleri
Soru Açıklaması
18.
Schwartz’ın değerler düzenine göre geleneksellik, güvenlik ve uyum değerlerinden oluşan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Korumacı
Soru Açıklaması
19.
Sigara tiryakisi bir kişinin sigaranın zararlarıyla ilgili mesajları kendisiyle ilgisi olmadığı için algılamaması aşağıdaki kuramlardan hangisinin varsayımıdır?
Doğru Cevap: "A" Sosyal yargı kuramı
Soru Açıklaması
20.
Yöneticinin kurumu dışarıda temsil etmesi, çalışanların motivasyonundan sorumlu olması aşağıdaki yönetici rollerinden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Kişilere yönelik roller
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.