logo
Psikoloji
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Bireylerin hayatlarını kontrol edebilecek ve kişisel gelişimlerini sağlayabilecek potansiyele sahip olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İnsancıl
Soru Açıklaması
2.
Araştırmada ölçülecek kavramın işlemsel tanımının yanlış yapılması aşağıdaki kriterlerden hangisine zarar verir?
Doğru Cevap: "A" Kavramsal geçerlilik
Soru Açıklaması
3.
Bilinçaltına odaklanarak hastalıkların sebeplerinin fiziksel olmadığını savunan psikoloji akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Psikanaliz
Soru Açıklaması
4.
Çevreye uyumda gerekli olan unsurun öğrenme olduğunu, bu nedenle de psikolojinin sadece gözlemlenebilen davranışlara odaklanması gerektiğini savunan akım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Davranışçılık
Soru Açıklaması
5.
Anadolu Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler üzerinde yapılan bir araştırmanın başka üniversitelerde okuyan öğrencilere genellenebilme derecesi aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dış geçerlilik
Soru Açıklaması
6.
Göçmen kişilerin tutum değişimlerini inceleyen bir psikoloğun bu kişilerin
yaşadıkları çevreye ve çevrenin özelliklerine odaklanması aşağıdaki yaklaşımlardan hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sosyokültürel
Soru Açıklaması
7.
Çocukların düzenli spor yapmasının fiziksel gelişimleri üzerindeki etkisinin ölçüldüğü bir araştırmada bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Çocukların fiziksel gelişimi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi psikolojik araştırmalardaki etik ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Katılımcıların araştırmayı tamamlamak zorunda olması
Soru Açıklaması
9.
İşyerinde çalışanların stres düzeylerini araştıran psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Örgüt psikolojisi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki korelasyon değerlerinden hangisi ölçümlenen değişkenler arasında daha zayıf bir ilişki olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "A" -0.10
Soru Açıklaması
logo
Psikoloji
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Psikolojik deneyimler ile bu deneyimleri ortaya çıkaran çevresel uyaranların fiziksel özellikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimsel çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Psikofizik
Soru Açıklaması
12.
Vücut dengesinin sağlanmasından, hareketlerde hız ve düzenin korunmasından sorumlu yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Beyincik
Soru Açıklaması
13.
Beynin ödül sistemi ile ilgili olan ve doğal ödül kabul edilen varlıklara ulaşıldığında artan nörotransmiter aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Dopamin
Soru Açıklaması
14.
Vücudun iç dengesinin, hormon sisteminin ve biyolojik saatin kontrolünü yapan beyin bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hipotalamus
Soru Açıklaması
15.
Yeni öğrendiğiniz psikoloji bilgilerinin daha önce öğrendiklerinizin hatırlanmasını güçleştirmesi durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Geriye dönük bozma
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi bir refleks yayı içinde bulunmaz?
Doğru Cevap: "B" Motor korteks
Soru Açıklaması
17.
Her yıl takvim 11 Eylül’ü gösterdiğinde Amerika’da İkiz Kuleler’e yapılan saldırının hatırlanmasını sağlayan bellek hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Epizodik bellek
Soru Açıklaması
18.
Derinlik algısında "aydınlatma" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru ifadedir?
Doğru Cevap: "A" Bir objenin daha çok ışık alan kısmını üst, daha az ışık alan kısmını ise alt olarak algılama eğilimidir.
Soru Açıklaması
19.
Problem çözmenin ilk aşamasına uygun olmayan faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kanıtlarla uyuşmayan çözümleri elemek
Soru Açıklaması
20.
Bir hayvanın korkması gereken bir uyaranla karşılaştığında diğer hayvanlara göre daha az korku duyması limbik sistemde hangi yapının zarar gördüğü anlamına gelir?
Doğru Cevap: "E" Amigdala
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.