logo
Para Ve Banka
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Satın alma gücü paritesinin göreli biçimine göre nominal döviz kurunda olması gereken artış ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Yurtiçi enflasyon ile yurtdışı enflasyon arasındaki fark kadar.
Soru Açıklaması
2.
Bankaların serbest rezerv tutmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Likidite ihtiyacını karşılamak
Soru Açıklaması
3.
Bir bankada toplam varlıkların öz kaynaklara oranı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?
Doğru Cevap: "E" Öz kaynak çarpanı
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankasının basitleştirilmiş bilançosunda yükümlülükler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Dolaşımdaki para
Soru Açıklaması
5.
Finansal piyasalarda ortaya çıkan bir bilgi eksikliği probleminden kaynaklanan “ters seçim” durumunun finansal sistem için doğuracağı temel sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Finansal anlamda yüksek riskli bir yatırımcının seçilmesine neden olur.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıda verilen paranın fonksiyonlarından hangisi “Takas Ekonomisinin” ortaya çıkardığı “ işlem maliyeti’ni” en aza indirir?
Doğru Cevap: "D" Paranın değişim aracı olma fonksiyonu
Soru Açıklaması
7.
Bir ekonomide üretim açığı varken nominal faizlerin sıfırın altına düşmesi durumunu açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Likidite tuzağı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki uygulamalardan hangisi banka kredi kanalını etkileyen politikalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Parasal tabanın değişmemesi
Soru Açıklaması
9.
Merkez bankalarının parasal tabanı etkilemek için öncelikli kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Açık piyasa işlemleri
Soru Açıklaması
10.
Zorunlu rezerv oranı %20 ise basit mevduat çarpanının değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması
logo
Para Ve Banka
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi beklenmeyen enflasyonun maliyetleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Geleceğe ilişkin belirsizliğin azalması
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki değişkenlerden hangisi klasik enflasyon hedeflemesi uygulayan bir ülkenin öncelikle dikkate alması gereken değişkenler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Fiyat Düzeyi
Soru Açıklaması
13.
Sevimsiz monetarist aritmetik durum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Para politikasınn fiyatlar üzerinde etkin bir kontrole sahip olabilmesi için disiplinli bir maliye politikasına ihtiyaç vardır.
Soru Açıklaması
14.
Bir ekonomide yerli paranın kullanımdan kaldırılıp yerine yabancı bir para kullanılıyor olmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Resmi dolarizasyon
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki bağımsızlık kavramlarından hangisi “Merkez Bankası bağımsızlığını” açıklayan bağımsızlık kavramları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Resmi bağımsızlık
Soru Açıklaması
16.
Finansal sistemin likiditesini geçici olarak azaltan para politikası aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ters repo işlemi yapmak
Soru Açıklaması
17.
Aşağıda verilen durumlardan hangisi finansal bir istikrarsızlık durumu değildir?
Doğru Cevap: "E" Likidite seviyesinin yüksekliği
Soru Açıklaması
18.
Emisyon miktarı Merkez Bankası bilançosunun hangi kaleminde yer alır?
Doğru Cevap: "A" Yükümlülükler
Soru Açıklaması
19.
Likidite yönetiminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Merkez Bankasının amaçlarına uygun likidite koşullarını oluşturmak
Soru Açıklaması
20.
Parasal kontrol rejimlerinde Merkez Bankaları reel gelir ve reel faiz tahminleri veri iken, hedefledikleri enflasyona ulaşmak için para arzını aşağıdaki değişkenlerden hangisini referans alarak belirler?
Doğru Cevap: "C" Para talebi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.