logo
Para Ve Banka
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Mal paranın değerli maden içeriğinin azaltılması durumunda “tüketicilerin değerli olanı tutarak düşük değerli olanı harcamayı tercih etmelerini” açıklayan yasa aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gresham Yasası
Soru Açıklaması
2.
Kısa vadeli ve uzun vadeli faizler arasındaki ilişkiyi gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Verim eğrisi
Soru Açıklaması
3.
Bir ekonomide enflasyon varsa ise aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Nominal faiz haddi her zaman reel faiz haddinden yüksek olur.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıda verilen paranın fonksiyonlarından hangisi “Takas Ekonomisinin” ortaya çıkardığı “ işlem maliyeti’ni” en aza indirir?
Doğru Cevap: "D" Paranın değişim aracı olma fonksiyonu
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi tahvilde vade uzadıkça talep edilen getiriyi ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Vade primi
Soru Açıklaması
6.
Değer saklama aracı olarak paranın tercih edilmesinin temel nedenleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Likidite - Alternatif Finansal Varlıkların Getirileri Hakkındaki Belirsizlik
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki durumlardan hangisi tahvil talebinin artmasına neden olmaz?
Doğru Cevap: "B" Tahvilden alınan verginin artması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi en geniş para tanımını verir?
Doğru Cevap: "A" M3
Soru Açıklaması
9.
“İtibari paranın” “mal paradan” temel farkı aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "B" İtibari paranın kendi başına bir kullanım değeri yoktur.
Soru Açıklaması
10.
Bir birim yabancı paranın, bir birim yerli para cinsinden değeri olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Nominal döviz kuru
Soru Açıklaması
logo
Para Ve Banka
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Bir bankada; toplam varlıkların öz kaynaklara oranı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?
Doğru Cevap: "D" Öz kaynak çarpanı
Soru Açıklaması
12.
Repo / ters repo işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Repo piyasasına konu olan menkul kıymetler sabit getirili birincil piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerdir.
Soru Açıklaması
13.
Finansal piyasalarda gerçekleştirilen fon transferlerinde transfer edilen fonun amacı dışında değerlendirilmesi olarak da tanımlanan bilgi problemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ahlâki tehlike
Soru Açıklaması
14.
Finansal piyasalarda “batmasına izin vermeyecek kadar büyük olmak” durumu aşağıdaki sorunlardan hangisinin ortaya çıkmasına neden olur?
Doğru Cevap: "C" Ahlaki tehlike
Soru Açıklaması
15.
Bankanın vergi sonrası kârının toplam varlıklarına oranı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?
Doğru Cevap: "E" Varlık getiri oranı
Soru Açıklaması
16.
Finansal piyasalarda ortaya çıkan bir bilgi eksikliği probleminden kaynaklanan “ters seçim” durumunun finansal sistem için doğuracağı temel sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Finansal anlamda yüksek riskli bir yatırımcının seçilmesine neden olur.
Soru Açıklaması
17.
Bankaların serbest rezerv tutmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Likidite ihtiyacını karşılamak
Soru Açıklaması
18.
Bir bankanın toplam varlıkları ile toplam yükümlülükleri arasındaki fark aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanır?
Doğru Cevap: "E" Özkaynaklar
Soru Açıklaması
19.
Finansal piyasalar gerçekleştirdikleri hangi ana fonksiyonlar ile iktisadi büyümeyi desteklerler?
Doğru Cevap: "B" Sermaye birikimi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin ekonomik aktiviteyi etkileme kanallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sermaye piyasasına talebin artması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.