logo
Medeni Hukuk-1
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun yardımcı kaynaklarından biridir?
Doğru Cevap: "E" İçtihatlar
Soru Açıklaması
2.
Sözleşme akdedildikten sonra tarafların bu sözleşmeye uymakla yükümlü olduklarını ifade eden genel hukuk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ahde vefa ilkesi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi yasal temsilcinin tam ehliyetsiz adına yapamayacağı işlemlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Vakıf kurma
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi adın korunması amacına hizmet eden davalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İptal davası
Soru Açıklaması
5.
Vakıfların kuruluşu için gerekli tescili yapmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Asliye hukuk mahkemesi
Soru Açıklaması
6.
Olağan evlenme yaşı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 17
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmanın kurucu unsurlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Kadın ve erkeğin karşılıklı evlenme vaadi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmayı kendiliğinden sona erdiren sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Nişanlılardan birinin iflas etmesi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi evlilik birliğinin korunması amacıyla hâkim tarafından alınabilecek önlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Şiddetli geçimsizliğe dayanarak re’sen boşanma davası açabilir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş mallardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kişisel malların yerine geçen değerler
Soru Açıklaması
logo
Medeni Hukuk-1
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi mal rejiminin sona ermesine yol açan sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Eşlerden birinin ayırtım gücünü kaybetmesi
Soru Açıklaması
12.
Terk nedenine dayanarak boşanma davası açılabilmesi için terk olarak nitelendirilebilecek davranışın en az kaç ay devam etmesi gerekir?
Doğru Cevap: "A" 6
Soru Açıklaması
13.
Evlilik için aranan kurucu unsurlardan bir veya birkaçının olmamasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Evlenmenin yokluğu
Soru Açıklaması
14.
Velayetin kullanılması kendisine bırakılmayan eşin çocuğun eğitim, sağlık gibi masraflarını karşılamak için gücü oranında ödemek zorunda olduğu bir miktar paraya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İştirak nafakası
Soru Açıklaması
15.
Miras bırakanın kardeşi onun kaçıncı dereceden mirasçısıdır?
Doğru Cevap: "B" İkinci derece
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi miras bırakanın ölümüyle mirasçılarına geçen bütün hak ve borçlarıyla, hukuki ilişkilerinin tümünü ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Tereke
Soru Açıklaması
17.
Türk Hukuku’nda evlatlık ilişkisinin kurulması bakımından kabul edilen esas aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mahkeme kararı
Soru Açıklaması
18.
Mirasın açıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Miras bırakanın son yerleşim yeri
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi mirasın açılmasıyla mirasçılara tanınan haklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Miras hisselerinin devri
Soru Açıklaması
20.
Bir kimsenin mirasçı olabilmek için aşağıdakilerden hangisine sahip olması gerekir?
Doğru Cevap: "C" Hak ehliyeti
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.