logo
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
Tek Ders Sınav Soruları
1.
İngiltere’de iktidarda olduğu dönemde büyük özelleştirmelere giderek, kamunun iktisadi hayatın içindeki payını küçülterek liberal piyasa ekonomisine dayalı bir ekonomi geliştiren lider kimdir?
Doğru Cevap: "B" Thatcher
Soru Açıklaması
2.
ABD siyasetindeki “lobicilik” faaliyetlerinin temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kongre üyeleriyle birebir konuşarak bir yasa tasarısı hakkındaki görüşlerini etkilemek
Soru Açıklaması
3.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Britanya siyaseti hangi iki parti arasındaki rekabet ortamında şekillenmektedir?
Doğru Cevap: "E" Muhafazakâr Parti - İşçi Partisi
Soru Açıklaması
4.
Demokrasiyi halkın halk için halk tarafından yönetimi olarak tanımlayan kimdir?
Doğru Cevap: "B" Lincoln
Soru Açıklaması
5.
Konfederasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Merkezi hükümeti güçlüdür.
Soru Açıklaması
6.
Fransa’da merkeziyetçiliğin ve mutlak monarşinin simgesi haline gelen “Devlet benim” deyişi kime aittir?
Doğru Cevap: "B" 14. Louis
Soru Açıklaması
7.
ABD Kongresi’nin en önemli örgütsel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İki meclisli olması
Soru Açıklaması
8.
ABD tarihinde üç dönem üst üste görev yapmış olan başkan kimdir?
Doğru Cevap: "A" Franklin D. Roosevelt
Soru Açıklaması
9.
Fransa’da yasaların Anayasa’ya uygunluğu aşağıdakilerden hangisi tarafından denetlenir?
Doğru Cevap: "E" Anayasa Konseyi
Soru Açıklaması
10.
Fransa’yı NATO’nun askeri kanadından çıkaran Fransız Cumhurbaşkanı kimdir?
Doğru Cevap: "C" De Gaulle
Soru Açıklaması
logo
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
Tek Ders Sınav Soruları
11.
İsviçre'de halkın kanun teklifi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Halkın kanun teklifi için yüz bin vatandaşın imzası yeterlidir.
Soru Açıklaması
12.
Sivil iktidarın kendine darbe yapması anlamına gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Autogolpe
Soru Açıklaması
13.
Kadınlara seçme ve seçilme hakkı İsviçre'de hangi tarihte tanınmıştır?
Doğru Cevap: "D" 1971
Soru Açıklaması
14.
Bir sömürge devletin bağımsızlığını kazanma sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Dekolonizasyon
Soru Açıklaması
15.
Klaus Armingeon’a göre, İsviçre siyasal sisteminde aşırı sağ veya aşırı sol eğilimli partilerin nadiren görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Demokratik hakların yerleşmiş olması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki etkenlerden hangisinin bir ülkede otoriter rejim görülme olasılığıyla arasında görgül kanıt bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyi
Soru Açıklaması
17.
Avrupa Birliği’ndeki sosyal politikaların yakınlaştırılmasına karşı çıkan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İngiltere
Soru Açıklaması
18.
Avrupa Birliği’nde sivil toplumun görüşlerini temsil eden ve çıkarlarını koruyan danışma organı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ekonomik ve Sosyal Komite
Soru Açıklaması
19.
1949-1979 yılları arasında “Maoizm”in hüküm sürdüğü ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Çin Halk Cumhuriyeti
Soru Açıklaması
20.
Lonca yapısına benzer şekilde kurulan ve sağ totaliter rejimlerde yaygın olan ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Korporatizm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.