logo
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Ülkelerin her türlü toplumsal, ekonomik ve kültürel koşulları farklı iken, her ülkede aynı siyasal olgu gözlemlenirse, o zaman bu olgunun nedeni olarak onunla beraber ortaya çıkan başka bir olayın varlığını aramaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Uyuşma yöntemi
Soru Açıklaması
2.
Demokrasi kavramının günlük konuşmalara konu olduğunu, farklı anlamlar kazandığını ve bilimsel çalışmalarda kullanılmaması gerektiğini savunan ve başka bir ad verilmesini öneren siyaset bilimci ve önerdiği ad aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Robert Dahl - Poliarşi
Soru Açıklaması
3.
“Tüm siyasal sistemlerin farklı ve kendilerine has kurumları vardır, ama bu sistemlerin hepsinde aynı amaçlara yönelik etkinlikler yürütülür” iddiası aşağıdaki karşılaştırmalı siyaset kuramlarından hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Yapısal-işlevsel yaklaşım
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi bir konfederasyondur?
Doğru Cevap: "B" İsviçre
Soru Açıklaması
5.
Demokrasiyi halkın halk için halk tarafından yönetimi olarak tanımlayan kimdir?
Doğru Cevap: "A" Lincoln
Soru Açıklaması
6.
Yazılı bir anayasası olmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Britanya
Soru Açıklaması
7.
Britanya seçim sisteminin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Dar bölgede, en fazla oy alan adayın seçimi kazandığı sistemdir.
Soru Açıklaması
8.
Britanya parti sistemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" İki siyasal partiden birisinin iktidar, diğerinin de muhalefeti oluşturduğu iki parti sistemidir.
Soru Açıklaması
9.
İngiltere’de iktidarda olduğu dönemde büyük özelleştirmelere giderek, kamunun iktisadi hayatın içindeki payını küçülterek liberal piyasa ekonomisine dayalı bir ekonomi geliştiren lider kimdir?
Doğru Cevap: "D" Thatcher
Soru Açıklaması
10.
Britanya siyasal sistemi ve rejimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Meşruti monarşi içinde çoğunlukçu demokrasidir.
Soru Açıklaması
logo
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi Fransa'da parlamentodan geçen bir yasanın aleyhine iptal davası açma yetkisine sahip değildir?
Doğru Cevap: "D" Bakanlar Kurulu
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Fransa Cumhurbaşkanı’nın görevleri ve yetkileri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Hükümet tarafından geliştirilen programı onaylamak
Soru Açıklaması
13.
Fransa, 5. Cumhuriyet olarak adlandırılan ve bugünkü yarı başkanlık sistemini öngören yeni anayasal düzene hangi yılda geçmiştir?
Doğru Cevap: "E" 1958
Soru Açıklaması
14.
Fransız Anayasası’nın, Bakanlar Kurulu üyelerinin hükümet üyeliğinin yanı sıra parlamento üyesi olmasını engellemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kuvvetler ayrılığı anlayışını uygulayabilmek
Soru Açıklaması
15.
Fransa’da yasaların Anayasa’ya uygunluğu aşağıdakilerden hangisi tarafından denetlenir?
Doğru Cevap: "B" Anayasa Konseyi
Soru Açıklaması
16.
Dünyada halen yürürlükte olan en eski yazılı anayasa aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" ABD
Soru Açıklaması
17.
ABD tarihinde üç dönem üst üste görev yapmış olan başkan kimdir?
Doğru Cevap: "A" Franklin D. Roosevelt
Soru Açıklaması
18.
ABD siyasal yaşamındaki “Bölünmüş Hükümet” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "D" Kongrenin bir parti, Yürütmenin ise başka bir parti hakimiyeti altında olmasını
Soru Açıklaması
19.
Amerika'nın bağımsızlığını kazandığı yıl aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 1783
Soru Açıklaması
20.
Habeas Corpus ilkesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yargıcın bir kişinin hangi hukuki gerekçe ile hapishanede tutuklu olduğunu açıklamak zorunluluğu bulunması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.