logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Hazcılık yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Hazlar ancak dışarıya vurulduğunda iyi, doğru ve güzeldir.
Soru Açıklaması
2.
Patricia Werhane’a göre, bir grubun bir diğerinin çıkarını gözeterek davranmasının dayandığı temel aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Güven ve bağlılık
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Toffler’a göre, insanın sorumsuzca davranmasının nedenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Karakter
Soru Açıklaması
4.
İş ahlakının tarihsel gelişimi göz önüne alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Yahudilerde faiz konusu yoktur.
Soru Açıklaması
5.
Yönetenler ve yönetilenler arasındaki güç farkına yönelik algılamaları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Güç mesafesi
Soru Açıklaması
6.
Yöneticilerin, bazı çalışanlardan işletme hakkındaki görüşlerini aldıkları halde diğerlerinin görüşlerini hiç almamaları örgütsel adaletin hangi biçimiyle ilgili sorundur?
Doğru Cevap: "B" Etkileşim
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi etik dışı örgütlerde sık rastlanılan konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Etik problemlerin çözümüne büyük bir finans ayırmak
Soru Açıklaması
8.
Etik davranışın merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bireyler
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurullarının iş ahlakını kurumsallaştırmada yararlandıkları yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hukuksal yapı
Soru Açıklaması
10.
İşletme normal faaliyetlerini yürütürken belli bir anda çeşitli plan, politika ve prosedürlerin uygulanması sırasında, çalışanların ve yöneticilerin örgüt kültürünü anlama ve yorumlamalarıyla ortaya çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Örgüt iklimi
Soru Açıklaması
logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin etik kavramı ile ilişkisinden dolayı ortaya çıkmış olan uygulamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Stratejik planlar
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi etik olmayan faaliyetler sonucu ortaya çıkan problemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Defolu ürün oranlarında yükseklik
Soru Açıklaması
13.
Etik kodların çok önemli olmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Yönetime kadrolama ayrıcalıkları verir.
Soru Açıklaması
14.
Etik kod oluşturmak için yapılması gereken ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Onay almak
Soru Açıklaması
15.
I. Çalışanların kayıtlarının gizliliği
II. Borçlar ve güvenlik
III. Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı testleri

Yukarıdaki alanlardan hangisinde işletmeler çalışanlarına eğitim verirler?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
16.
Milli yapıyı, gelenek ve görenekleri yaşatarak, insanların kişiliğini geliştirerek onların iyi insan olmalarını sağlamayı amaçlayan faaliyetler bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Eğitim
Soru Açıklaması
17.
Etik dışı davranışlardan biri olan rakipleri kötüleme, işletmenin hangi fonksiyonunun uygulanması sırasında karşılaşılan davranıştır?
Doğru Cevap: "B" Pazarlama
Soru Açıklaması
18.
İşletmecilikte üretim fonksiyonunun göreceli olarak denetiminin kolay olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Standartların olması
Soru Açıklaması
19.
İşletmelerin ilk ahlaki sorumluluğu aşağıdakilerin hangisiyle ilgili olmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Ürünün fonksiyonları
Soru Açıklaması
20.
Asimetrik bilginin etik açıdan sorun kaynağı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İşletmenin kendi menfaatini gözetme olasılığı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.