logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Etik kavramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Etik, törel davranış kurallarının, yasalarının ve ilkelerinin toplamıdır.
Soru Açıklaması
2.
Sorumluluk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Vicdanın konusudur.
Soru Açıklaması
3.
İşletmelerin geniş bir kesim için en iyiyi sağladığını varsayan faydacılık görüşünün temeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İşletmeler kâr amaçlı kurumlardır, işletme sahipleri ve hissedarları için kâr hedefleri belirler.
Soru Açıklaması
4.
Etik davranışın merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bireyler
Soru Açıklaması
5.
Toplum veya aile yönetimlerinde en uygun yönetim yapısının hiyerarşik yapı olduğunu kabul eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Paternalizm
Soru Açıklaması
6.
Çalışanların bazılarına eğitim fırsatı sağlandığı halde diğerlerine sağlanmaması örgütsel adaletin hangi biçimiyle ilgili bir sorundur?
Doğru Cevap: "D" İşlem adaleti
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin etik kavramı ile ilişkisinden dolayı ortaya çıkmış olan uygulamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Stratejik planlar
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi etik olmayan faaliyetler sonucu ortaya çıkan problemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Defolu ürün oranlarında yükseklik
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi etik dışı örgütlerde sık rastlanılan konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Etik problemlerin çözümüne büyük bir finans ayırmak
Soru Açıklaması
10.
İşletme paydaşlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İşletme paydaşları yasalarla belirlenir ve devlet tarafından işletme sahibine bildirilir.
Soru Açıklaması
logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
İşletmelerin Yönetim Kurullarında, ahlaki sorumluluk açısından önemli olan nedir?
Doğru Cevap: "D" Objektif karar alabilen üyeler
Soru Açıklaması
12.
Ahlaki olmayan unsurlar içeren bir reklamdan sorumlu olanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Reklam veren, reklam ajansı, medya kuruluşu, tüketiciler
Soru Açıklaması
13.
I. Çalışanların kayıtlarının gizliliği
II. Borçlar ve güvenlik
III. Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı testleri

Yukarıdaki alanlardan hangisinde işletmeler çalışanlarına eğitim verirler?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
14.
Milli yapıyı, gelenek ve görenekleri yaşatarak, insanların kişiliğini geliştirerek onların iyi insan olmalarını sağlamayı amaçlayan faaliyetler bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Eğitim
Soru Açıklaması
15.
Etik kod oluşturmak için yapılması gereken ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Onay almak
Soru Açıklaması
16.
Etik kodların çok önemli olmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Yönetime kadrolama ayrıcalıkları verir.
Soru Açıklaması
17.
Asimetrik bilgiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Üretici ve satıcının bilgi sahibi olmasıdır.
Soru Açıklaması
18.
Ürün güvenliği konusunda tüketicilere düşen görev aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bilinçli ve basiretli davranma
Soru Açıklaması
19.
Mal ve hizmetler konusunda etik açıdan ele alınması gereken ikinci konu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Taklit
Soru Açıklaması
20.
Teoriler aracılığı ile ahlakın düşünme şekli aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Tanımlayıcı, normatif, meta-etik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.