logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumlulukları bakımından işletme dışına yönelik sorumluluklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Pay sahipleri
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluğunun aleyhindeki görüşlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İşletmeler sosyal yeteneklere sahiptir.
Soru Açıklaması
3.
İşletmelerin sosyal sorumlulukla ilgili yaklaşımları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" İş Döngüsü - Friedman
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Toffler’a göre, insanın sorumsuzca davranmasının nedenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Karakter
Soru Açıklaması
5.
İşletme - toplum ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" İşletmelerin geleceği etkileme potansiyeli vardır.
Soru Açıklaması
6.
Borden ve Hoper’in yayınlayarak üniversitelerde okutulan ilk iş ahlakı kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bankacılık ve İş Ahlakı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi paydaşların temel haklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sahip olduğu hisseleri başkalarına satamamak
Soru Açıklaması
8.
Sufilerin “Bütün benliği ile Hakk’a teslim olan ve böylece Allah’ın kendisinden razı olduğu nefistir.” dedikleri mertebe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nefs-i Mardiyye
Soru Açıklaması
9.
İş ahlakının tarihsel gelişimi göz önüne alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Yahudilerde faiz konusu yoktur.
Soru Açıklaması
10.
Eski Yunan ahlakının temeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mutluluk ahlakı
Soru Açıklaması
logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Teoriler aracılıyla ahlakın düşünme şekli aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Tanımlayıcı, normatif, meta-etik
Soru Açıklaması
12.
“Ahlaki olarak iyi ve doğru ifadelerin anlamı ve işlevi nedir?” sorusunu çalışma konusu yapan ahlak yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Meta-etik yaklaşım
Soru Açıklaması
13.
Kant’a göre, bir davranışın doğru olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
Doğru Cevap: "A" Ahlaki olmasına
Soru Açıklaması
14.
Hazcılık yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Hazlar ancak dışarıya vurulduğunda iyi, doğru ve güzeldir.
Soru Açıklaması
15.
Deontolojik teori ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Bir insanın kullandığı cümlelerin tümü ahlak açısından daima yükümlülüktür.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi “İşletmelerin vicdanı vardır.” görüşünü savunan bilim adamlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Peter French
Soru Açıklaması
17.
İşletmenin amaçlarının, hedeflerinin, politika ve planlarının odaklandığı iş alanlarını belirleyen strateji düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Firma
Soru Açıklaması
18.
Patricia Werhane’a göre, bir grubun bir diğerinin çıkarını gözeterek davranmasının dayandığı temel aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Güven ve bağlılık
Soru Açıklaması
19.
Etkilenenler analizi işletmelere aşağıdakilerden hangisini sağlar?
Doğru Cevap: "D" İşletmenin ve etkilenenlerinin etik prensiplere uyum sağlamasını
Soru Açıklaması
20.
Etkilenenler bakış açısı göz önüne alındığında, işletmeler ve yöneticiler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" İşletmelerin ekonomik amaçlarını gerçekleştirebilmesini hem de etik prensiplere göre hareket etmesini sağlar.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.