logo
İnsan Hakları Ve Demokratikleşme Süreci
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi insanı devlet dışında manevi bir değer olarak tanıyan, dünya devleti ve dünya yurttaşlığını yüksek bir ahlaki ideal olarak dile getiren, sınıf ve ırk ayrımlarına cephe alarak bütün insanların kardeşliğini ve eşitliğini savunan düşünce akımıdır?
Doğru Cevap: "E" Stoisizm
Soru Açıklaması
2.
İnsanların farklı yeteneklerle doğduğunu söyleyen ve toplumu çalışanlar, savaşanlar ve yöneticiler olmak üzere üç temel sınıfa ayıran filozof kimdir?
Doğru Cevap: "B" Platon
Soru Açıklaması
3.
Modern demokrasilerde meşruiyetin, ulusal idare ve insan hakları olmak üzere iki kaynağı olduğunu söyleyen filozof kimdir?
Doğru Cevap: "D" Jürgen Habermas
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Magna Carta Libertatium'un ilan edildiği ülkedir?
Doğru Cevap: "A" İngiltere
Soru Açıklaması
5.
Bireylere devletten olumlu bir davranış, bir hizmet veya bir yardım isteme imkânı tanıyan haklara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Pozitif haklar
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi negatif statü hakları içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Barış hakkı
Soru Açıklaması
7.
Kendi kaderini tayin hakkının evrensel bir hak olmasını sağlayan Birleşmiş Milletler ikiz sözleşmeleri kaç yılında imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1966
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Kymlicka’nın kolektif kimlik için öngördüğü koruma türlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Özyönetim hakları
Soru Açıklaması
9.
Sanayi Devrimi sonucunda İngiltere’de ortaya çıkan işçi mücadelesinin sonucu olarak kazanılan ve ekonomik, sosyal ve kültürel haklara karşılık gelen haklara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" İkinci kuşak haklar
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi burjuva ideologlarının sivil ve siyasi haklar ile ilgili savunduğu düşüncelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Devlet, insanların kendisine (devlete) hizmet etmesi amacıyla yaratılmış bir varlıktır.
Soru Açıklaması
logo
İnsan Hakları Ve Demokratikleşme Süreci
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Bir devlet temsilcilerinin, insan hakları ihlallerinde bulunan bir başka devlet hakkında kamuoyuna açık beyanatlar vermesi, eleştiriler ve kınamalarda bulunması suretiyle dünyanın dikkatini insan hakları ihlallerine çekmesi yöntemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Açık diplomasi
Soru Açıklaması
12.
Avrupa Birliği’nin “kurucu-temel” antlaşmalarından hangisinde ilk kez insan hakları kavramı kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Avrupa Tek Senedi
Soru Açıklaması
13.
1959-2011 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından en fazla mahkum edilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Türkiye
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi sözleşmeye taraf ülkelerin vatandaşlarının savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçlara karışması durumunda bunları ilgili devletin izni olmadan doğrudan yargılama ve cezalandırma yetkisine sahiptir?
Doğru Cevap: "E" Uluslararası Ceza Mahkemesi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin doğrudan askeri müdahale yapılmasını onayladığı ülkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Katar
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi "düzenli ziyaret” denetim yöntemini kullanan Birleşmiş Milletler sözleşme komitesidir?
Doğru Cevap: "E" İşkenceyi Önleme Komitesi(CAT)
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler tarafından kurulan sözleşme komitelerinin insan haklarını denetim yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İnsani müdahale
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Asya Hakları Topluluğu’nun kurucularından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Tayvan
Soru Açıklaması
19.
Birleşmiş Milletler tarafından insan hakları alanında kabul edilen son sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Engelli Hakları Sözleşmesi
Soru Açıklaması
20.
İnsan hakları ihlali iddialarını yerinde incelemek ve araştırmak üzere kurulan Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı (BİHB) birimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İnsan Hakları Heyetleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.