logo
Halkla İlişkiler Ve İletişim
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Kişisel ilişkilerde mükemmelliğe ulaşma isteği aşağıdaki hangi benliğin özelliğidir?
Doğru Cevap: "C" İdeal benlik
Soru Açıklaması
2.
Mahrem alan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Bizim için özel olan kimseleri kapsar.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi özünü algılama biçimidir?
Doğru Cevap: "B" Benlik kavramı
Soru Açıklaması
4.
Genel olarak iki birim arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" İletişim
Soru Açıklaması
5.
Beden dili hangi iletişim türü içinde yer alır?
Doğru Cevap: "A" Sözsüz iletişim
Soru Açıklaması
6.
Halkla ilişkiler sürecinin temel işlevleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme
Soru Açıklaması
7.
Zekâ, incelik ve pratikliği temsil eden renk aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sarı
Soru Açıklaması
8.
Bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu ya da olaya karşı deneyim, bilgi, duygu ve motivasyonuna dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal ve davranışsal tepki ve eğilimlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Tutum
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi tutumların işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Önyargıları kaldırma işlevi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi empati kavramıyla aynı anlamda kullanılır?
Doğru Cevap: "B" Sosyal duyarlılık
Soru Açıklaması
logo
Halkla İlişkiler Ve İletişim
Tek Ders Sınav Soruları
11.
İnsanların hakkındaki kalıcı ilk izlenim karşılaşma anındaki hangi zaman diliminde oluşur?
Doğru Cevap: "A" 30 saniye
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi kurum içi törenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Uğurlama töreni
Soru Açıklaması
13.
Öğrenme, anlama, soyut düşünme, sebep-sonuç ilişkisini kavrama gibi zihinsel etkinliklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Zekâ
Soru Açıklaması
14.
Kişinin söylenenin bazı kısımlarını duyup diğerlerine ilgi göstermemesi hangi dinleme türüne girer?
Doğru Cevap: "D" Seçici dinleme
Soru Açıklaması
15.
Bireyin gereksinimlerini tatmin etmesi için ortam yaratarak, etkileyerek ve isteklendirerek onu harekete geçirme sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Motivasyon
Soru Açıklaması
16.
İkna sürecinde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kaynağın güvenirliği
Soru Açıklaması
17.
Bir kişi hakkındaki genel görüşün, o kişinin diğer özellikleri hakkındaki beklentileri ve yargıları yönlendirmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Halo etkisi
Soru Açıklaması
18.
Bir düşünce, bir duygu ve bir davranışın benimsenmesini sağlama sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İkna
Soru Açıklaması
19.
Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak algılamasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Empati
Soru Açıklaması
20.
Bir kurumun içindeki insanların davranışlarını yönlendiren normlar, davranışlar, değerler ve alışkanlıklar sistemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Kurum kültürü
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.