logo
Girişimcilik Ve İş Kurma
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Hammaddeye dayalı ekonomiden bilgiye dayalı ekonomiye geçişte ekonomik gelişmenin temelini oluşturan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yenilik yaratmak ve rekabet edebilmek
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi yeni girişimciliğin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ürettikleri fayda küresel sorunlar için değil yerel sorunlar içindir.
Soru Açıklaması
3.
Bilgiyi somut ya da soyut bir çıktıya dönüştüren bilinçli karar verme sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Tasarım
Soru Açıklaması
4.
Kurulmuş ve yaşayan bir işletmenin sınırları içindeki tüm alanlarda yeni üründe/hizmette, yönetimde, pazarlamada, satın almada, üretimde, satışta ve bunların fonksiyonlarında yapılan yenilikleri ticari hale getirme çabalarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İç girişimcilik
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Batı iş kültürünün belirleyici boyutları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Düşük bireysellik
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi iş planının içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Risk sermaye kuruluşları
Soru Açıklaması
7.
Mavi okyanus stratejisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Farklılaşma yaratarak inovasyonu önerir.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı davranışın izlediği modelin basamaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kontrol
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi franchising anlaşmasına konu olmaz?
Doğru Cevap: "A" Sahiplik
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin artırılmasına yönelik politika önlemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sektöre giriş çıkışların engellenmesi
Soru Açıklaması
logo
Girişimcilik Ve İş Kurma
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi Franchising alanın elde edeceği yararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Vergi desteği
Soru Açıklaması
12.
Uluslararası rekabet gücünün artırılması aşağıdakilerin hangisi ile mümkündür?
Doğru Cevap: "B" Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesiyle
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi mevcut bir işletmenin satın alınmasının getirebileceği risklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Mevcut stoklar
Soru Açıklaması
14.
Fikri olup da parası olmayan kişilere bireysel imkânlarını kullanarak fon sağlayan kişilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Melek yatırımcı
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin ana sözleşmesinde zorunlu olarak bulunması gerekenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Çalışanların özellikleri
Soru Açıklaması
16.
Bir şirketin diğer bir şirketi tüm varlık ve borçları ile içine almasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Devralma
Soru Açıklaması
17.
Yeni işe başlayan girişimci tarafından kurulması önerilmeyen şirket aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sermayesi paylara bölünmüş komanit şirket
Soru Açıklaması
18.
Şirketin iflasına kim hüküm verir?
Doğru Cevap: "A" Mahkeme
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin başarısızlık nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Orantılı büyüme
Soru Açıklaması
20.
Girişimcinin iş planından sonraki aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İş kurma süreci
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.