logo
Girişimcilik Ve İş Kurma
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Taklitin özendirildiği girişimcilik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sosyal girişimcilik
Soru Açıklaması
2.
Girişimcilerin, ekonomik değer üretmeye dönük tercihlerinin yöneldiği tutum ve davranışlara odaklanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Psikolojik ve davranışsal yaklaşımlar
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi iş fikri yaratmakta kullanılamaz?
Doğru Cevap: "E" Statükoyu koruma
Soru Açıklaması
4.
Performans ve maliyet, görünüm ve kolay kullanım gibi konular hakkında ödünleşilmesi tasarımın 4 C’sinden hangisini işaret eder?
Doğru Cevap: "D" Uzlaşma
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi derinlemesine bir girişimcilik ortamının varlığını engeller?
Doğru Cevap: "C" Makroekonomik istikrarsızlık
Soru Açıklaması
6.
Yeni kurulacak ve/veya var olan işletmeleri etkileyebilecek ulusal ve ekonomik çevreyi tanımlamakta kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Girişimcilik iklimi
Soru Açıklaması
7.
Demokratik toplumların hata ve başarısızlığa gösterdiği doğru tepki aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Çok tolerans gösterirler.
Soru Açıklaması
8.
Gelişmekte olan ülkelerde girişimciliğin ortaya çıkmasında baskın olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hükümet politikalarının belirlediği ekonomik güdüler
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi mevcut işletmeyi satın alma üstünlüklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kâr garantisi olması
Soru Açıklaması
10.
İşletme satın alma sürecinin ilk kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Anlaşma için acele edilmemesi
Soru Açıklaması
logo
Girişimcilik Ve İş Kurma
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi franchising anlaşmasına konu olmaz?
Doğru Cevap: "A" Sahiplik
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi franchising verenin elde edeceği yararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Operasyonel ve yapısal denetim sağlanması
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi kurulan küçük işletmenin esnaf ve sanatkârlar siciline kaydettirmesinde istenen belgelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ehliyet fotokopisi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin ana sözleşmesinde bulunması zorunlu konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Şirket çalışanları
Soru Açıklaması
15.
Gerçek usûlde gelir vergisine tabi işletmelerin üçer aylık dönemler halinde ödeyecekleri vergi yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 15
Soru Açıklaması
16.
İş yeri açma ruhsatı alınırken market, manav, pastane gibi işletmeler aşağıdaki işletme türlerinden hangisinin kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "E" Sıhhi müessese
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi TTK hükümlerine göre birleşme sözleşmesinde yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Çalışanların kararları
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerin tasfiye nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Anonim şirketin zarar etmesi
Soru Açıklaması
19.
Girişimcinin iflastan kurtulabilmesi için hazırladığı proje aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İyileştirme projesi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi şahıs işletmesinin kapatılmasında yapılacak işlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İşi terk bilançosu hazırlamak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.