logo
Girişimcilik Ve İş Kurma
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi bir girişimcide olması gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Risk almaması
Soru Açıklaması
2.
Türkiye’de kadın girişimci sayısı yaklaşık olarak kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 80 bin
Soru Açıklaması
3.
Girişimciliğe “yenilikçilik” özelliği kazandıran kimdir?
Doğru Cevap: "B" Joseph A. Schumpeter
Soru Açıklaması
4.
Yeni nesil girişimcilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Eski ve yeni sorunları yeni ürünlerle çözmektir.
Soru Açıklaması
5.
Yaşam kalitesi düşük insanların yaşam kalitesini artırmak amacıyla verilen mikro kredi uygulamaları aşağıdaki girişimcilik türlerinden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Sosyal girişimcilik
Soru Açıklaması
6.
Girişimci olma düşüncesini kişinin ait olduğu toplumun kültürü, ailesi, çevresi ve eğitiminden gelen motivasyona bağlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sosyo kültürel yaklaşımlar
Soru Açıklaması
7.
Girişimciliğin ekonomik ve toplumsal gelişme düzeyi üzerinde önemli etkisinin bulunma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Risk alma, yaratıcılık ve yenilik süreçlerini birleştirerek ekonomik bir faaliyet yaratması
Soru Açıklaması
8.
Emeği üretim sürecinde istihdam etme, mali sermaye tedarik etme işlevleri ile bilinmeyen gelecek karşısındaki karar alma pozisyonunu ilk olarak ayrı değerlendiren kimdir?
Doğru Cevap: "A" Cantillon
Soru Açıklaması
9.
On dokuzuncu yüzyıl ve öncesinde günümüz “risk sermayesi”nin ilk örneği kim tarafından gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Marco Polo
Soru Açıklaması
10.
Yirminci yüzyılın ortalarında girişimcinin hangi fonksiyonu ön plana çıkmıştır?
Doğru Cevap: "C" Yenilikçi
Soru Açıklaması
logo
Girişimcilik Ve İş Kurma
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Girişimciliğin ilk süreci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İş fikirleri arama, bulma
Soru Açıklaması
12.
İsveç firması IKEA’nın yaptığı parçalı montaj işi hangi inovasyona örnek olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "D" İş modeli inovasyonu
Soru Açıklaması
13.
Girişimcilik süreçleri içinde iş modelinin yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" İş planından önce
Soru Açıklaması
14.
İş modelinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Başarısı kanıtlanmış iş yapış şeklidir.
Soru Açıklaması
15.
Girişimcinin alması gereken risk miktarı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Katlanabileceği kadar risk
Soru Açıklaması
16.
Şekillendirme basamağı, ürün geliştirme sürecinin üç temel aşamasından hangisinde yer alır?
Doğru Cevap: "E" Kavramın uygulanması
Soru Açıklaması
17.
İşletmelerin pazarı izleyip rakiplerinin yaptıkları ürünleri geliştirerek pazara sunmalarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Emprovizasyon
Soru Açıklaması
18.
Planlanan projenin genel amaçları ve isteklerini açıklarken tasarımdan istenenleri de açık şekilde ortaya koyan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tasarım brifi
Soru Açıklaması
19.
Tasarımın kalite, fonksiyon, kullanılabilirlik ve görünümü etkilerken aynı zamanda müşteri açısından ürün özelliklerini geliştirmesi pazarlama karmasının 4P’sinden hangisinin kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Ürün
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi tasarımcıların işletme stratejisinin karar aşamasına katkılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Karar verme sürecini karmaşıklaştırması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.