logo
Finansal Yönetim 1
Tek Ders Sınav Soruları
1.
İşletme açısından aşağıdakilerden hangisinin riski diğerlerine göre daha yüksektir?
Doğru Cevap: "A" Kısa süreli borçlanmanın
Soru Açıklaması
2.
Elde edilen kârın işletmede bırakılacak ve ortaklara verilecek miktarının belirlenmesi amacıyla alınan kararlar aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?
Doğru Cevap: "D" Dividant kararları
Soru Açıklaması
3.
Satışlarının maliyeti 700.000 Türk Lirası ve ortalama stokları 150.000 Türk Lirası olan bir işletmenin stok devir hızı yaklaşık olarak kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 4,66
Soru Açıklaması
4.
Yıllık nominal faiz oranı %18 iken enflasyon oranı %11 ise, reel faiz oranı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 6,3
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde sıfır kârın gerçekleştiği satış miktarını veya tutarını ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Başabaş noktası
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi para piyasasının temel finansal araçlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Hazine bonosu
Soru Açıklaması
7.
Yıldız tekstil firmasında üretilen perdenin satış fiyatı 50 Türk Lirası, değişken maliyetler birim başına 20 Türk Lirası ve sabit maliyetler toplamı 3.000 Türk Lirası olduğuna göre, bu firma kaç birimlik üretimde başabaş noktasına ulaşır?
Doğru Cevap: "C" 100
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli finansman kaynakları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Tahvil
Soru Açıklaması
9.
Paranın zaman değerinin olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Alınan ya da verilen paranın o günkü kullanım hakkından vazgeçilmesinin bir bedelinin olması
Soru Açıklaması
10.
Genel olarak hangi işletmelerde finansal kaldıraç derecesi söz konusudur?
Doğru Cevap: "D" Yabancı kaynak kullanan işletmelerde
Soru Açıklaması
logo
Finansal Yönetim 1
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Hammadde stoklarının firmaya ulaşması ile satışlardan doğan alacakların tahsil edilmesi arasında geçen süreye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Faaliyet döngüsü
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi fon kaynağıdır?
Doğru Cevap: "A" Borçlarda artış
Soru Açıklaması
13.
Finansal planlama sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gelecek dönemlere ilişkin satış tahminlerinin yapılması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin finansmanında kullanılan kaynaklardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Satıcı kredileri
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi toplam kaynaklardan, borçlar düşüldükten sonra kalan kısmı ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Özkaynak
Soru Açıklaması
16.
Gelecekte gerçekleştirilecek belirli nakit akımları güvence gösterilerek, finansal piyasalardan borçlanma olanağı sağlayan transformasyon tekniğine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Menkulleştirme
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi finansman bonosu ihraç edemez?
Doğru Cevap: "A" Limited şirketler
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi 2003 yılından sonraki dönemde Türkiye borsasında görülen talepteki canlılığın bir nedeni olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Enflasyonun düşmesi
Soru Açıklaması
19.
Bir bankaya 4 yıl süreyle ve %10 bileşik faizle yatırılan 200.000 Türk Lirası, 4. yılın sonunda toplam kaç Türk Lirası olur?
Doğru Cevap: "B" 292.820
Soru Açıklaması
20.
İşletmelerde ortakların kârlılığını ölçmek için kullanılan oran aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Net kâr / Özsermaye
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.