logo
Etkili İletişim Teknikleri
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Kızgınlık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kızgınlık düşünceleri köreltir.
Soru Açıklaması
2.
Navaro’nun onaylanan kadın ve erkek değerlerine ilişkin sınıflandırmasına göre aşağıdakilerden hangisi erkeklerden beklenen davranışlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Edilgen
Soru Açıklaması
3.
Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Empati
Soru Açıklaması
4.
İletişimde olumlu ilgi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Karşımızdaki kişinin hatalarını görmezden gelmektir.
Soru Açıklaması
5.
Bir şeyin nasıl yapıldığı, nasıl imal edildiği ya da nasıl çalıştığı hakkında yapılan bir konuşma aşağıdaki konuşma türlerinden hangisine dahildir?
Doğru Cevap: "D" Süreçler hakkında konuşma
Soru Açıklaması
6.
Bir cenaze evi ortamındaki iletişimi açıklayan iletişim bağlamı boyutu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sosyo-psikolojik boyut
Soru Açıklaması
7.
Koruyucu ve yargılayıcı olmak üzere iki biçimde kendisini gösteren benlik durumu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ana-baba benliği
Soru Açıklaması
8.
Elle kaçan balığın büyüklüğünü ya da bir kitabın kalınlığını göstermek aşağıdaki hangi sözsüz iletişim işlevini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Resmetme
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi soğuk renklerin insanlarda meydana getirdiği psikolojik etkilerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Gevşetme
Soru Açıklaması
10.
Mobbing ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Çatışma ve mobbing kavramları arasında bir bağ yoktur.
Soru Açıklaması
logo
Etkili İletişim Teknikleri
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Richmond ve McCroskey’in kadın-erkek iletişiminde sözsüz iletişim davranışları araştırmasına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kadınlar yönlendiricidir.
Soru Açıklaması
12.
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramına göre, insanların doğuştan sahip oldukları ve arzu ettikleri temel ihtiyaçlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Fizyolojik ihtiyaçlar
Soru Açıklaması
13.
Bilgi Toplumu Kuramı kime aittir?
Doğru Cevap: "A" Daniel Bell
Soru Açıklaması
14.
Bazı durumlarda insanın, bir yakınının çektiği acıyı hissederek kendisinin de acı çekmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Sempatik acı çekmek
Soru Açıklaması
15.
Konuşmayı oluşturan etmenlerden biri olan ve deyiş-söyleyiş özelliği olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Biçem
Soru Açıklaması
16.
Kurdek ve Rodgon’a göre; “Diğer kişinin ne düşündüğünü fark etme” ifadesi aşağıdaki perspektif türlerinden hangisini açıklar?
Doğru Cevap: "B" Bilişsel perspektif
Soru Açıklaması
17.
Kişinin sahip olduğu tüm zihinsel yapı ve dış özelliklerinin bütünü olan kavrama ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Benlik
Soru Açıklaması
18.
Kültürü oluşturan ögeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Maddi kültür - Manevi kültür
Soru Açıklaması
19.
Önyargılar, yanlılık, peşin hükümler ve yanlış varsayımlar gibi zihinsel engellerin iletiyi almada ve işlemede sorun çıkarması durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Psikolojik gürültü
Soru Açıklaması
20.
İstendik amaçların ortaya çıkarılması için gerçekleştirilen iletişim biçimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İkna
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.