logo
Etkili İletişim Teknikleri
Bahar Dönemi Final Sınav Soruları
1.
İnsanın bir takım olaylar ve olumsuzluklar karşısında kızmasına neden olan beyin bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Amigdala
Soru Açıklaması
2.
Yeni medya araçları ile yapılan iletişime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Sanal iletişim
Soru Açıklaması
3.
İletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İletişim sosyal süreçler bakımından zorunlu olmayan bir bilimdir.
Soru Açıklaması
4.
Navaro’nun onaylanan kadın ve erkek değerlerine ilişkin sınıflandırmasına göre aşağıdakilerden hangisi erkeklerden beklenen davranışlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kabullenici olmak
Soru Açıklaması
5.
Çocuk benliğine sahip olan bir kişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Akılcıdır.
Soru Açıklaması
6.
Düşüncenin belli işaret ve simgelerle tespit edilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Yazı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi benliğin insan yaşamındaki görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İçgüdülerden ve dürtülerden kaynaklanan güdüleri ortaya çıkarmak
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki konu başlıklarından hangisi kavramlar hakkında konuşmaya bir örnektir?
Doğru Cevap: "C" Romantizm
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmanın niteliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Konuşmacının kişiliğinden bağımsız olması
Soru Açıklaması
10.
Kurdek ve Rodgon’un tanımladığı perspektif alma şekillerine göre “diğer kişinin bakış açısını fark etme” olarak adlandırılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Algısal perspektif alma
Soru Açıklaması
logo
Etkili İletişim Teknikleri
Bahar Dönemi Final Sınav Soruları
11.
İletişimde dinleme becerisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Dinleme becerisi doğal değildir, sonradan öğrenilir.
Soru Açıklaması
12.
Eric Berne tarafından ortaya atılan ve insan kişiliğini ana-baba, çocuk ve yetişkin benlik durumları olarak üç bölüme ayıran model aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Transaksiyonel Analiz
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi etki stratejileri sınıflandırmasında birincil stratejiler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Pazarlık
Soru Açıklaması
14.
Liderin üstlendiği göreve ilişkin belli bir bilgi ve becerisinin olması sonucunda ortaya çıkan güç türüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Uzmanlık gücü
Soru Açıklaması
15.
“Başı evet anlamında sallamak” aşağıdaki sözsüz iletişim işlevlerinden hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "A" Yerini alma
Soru Açıklaması
16.
Var olan davranışın devamını teşvik etme amacı taşıyan ikna edici mesaja ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Süreklilik mesajı
Soru Açıklaması
17.
Resmi ve ikincil ilişkilerin gerçekleştiği kişisel alan düzeyine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Toplumsal mesafe
Soru Açıklaması
18.
“İknaya direnme” kavramı aşağıdaki ikna sürecinin karakteristik özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Kabul
Soru Açıklaması
19.
İletişim matrisi sınıflandırmasına göre aşağıdakilerden hangisi sesli-sözel iletişim davranışlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Konuşma
Soru Açıklaması
20.
I. Dil
II. Estetik
III. Teknolojik gelişmişlik düzeyi

Yukarıdakilerden hangileri maddi kültür ögeleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" Yalnız III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.