logo
Dış Ticarette Girişimcilik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin ekonomik açıdan ön plana çıkan unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yeni düşüncelerin yayılmasını ve uygulanmasını sınırlandırmak
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi kişileri girişimci olmaya iten faktörler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Bağımlı olma isteği
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğe bakışta Alman Ekolünü temsil etmektedir?
Doğru Cevap: "E" Schumpeter
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş bir girişimciden yerine getirmesi beklenen fonksiyonlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Eski üretim yöntemleriyle devam etmek
Soru Açıklaması
5.
Her tür koşulda, kriz ortamı olsun ya da olmasın, teknoloji kullansın ya da kullanmasın diğerlerinden önce öne çıkan ve diğerlerinin onu izlediği öncü girişimcilik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Lider girişimci
Soru Açıklaması
6.
Faaliyette bulunulan alanda dengeli şekilde gelişmenin sürdürülmesi ve yeni alanlara girerek riskin artırılmasından kaçınılması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Durgun girişimcilik
Soru Açıklaması
7.
Ülke sınırları içinde kurulmuş, sermaye ve yönetim açısından başka bir ülkeye bağlı olmayan işletmelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Ulusal işletmeler
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi mülkiyete göre girişimler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" Yabancı sermayeli işletmeler
Soru Açıklaması
9.
Girişimcilik kelimesi, ekonomik yazında ilk kez aşağıdaki dönemlerden hangisinde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1730’lar
Soru Açıklaması
10.
Girişimcilerin ticari faaliyetlerini gerçekleştirmek için kurdukları belirli yasal, finansal, örgütsel ve ekonomik özelliğe sahip birimlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Girişim
Soru Açıklaması
logo
Dış Ticarette Girişimcilik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi gemilere mal yükleme ve mal boşaltma işinde çalışmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Stevedore
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi dolaysız ihracat ile ilgili taraflardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İhracat yönetim şirketi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi sektörel dış ticaret şirketlerinin gelir kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Teminat mektubu ücretlerinden sağlanan gelirler
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi dış ticaretin temel taraflarından biridir?
Doğru Cevap: "C" İthalatçı
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi imalatçı olmayan ancak pazarlamada ihtisaslaşmış ihracatçı sermaye şirketleri eliyle ihracatın gerçekleştirilmesi ve artırılması esasına dayanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Dış Ticaret Sermaye Şirketleri
Soru Açıklaması
16.
Kalkınmada öncelikli yörelerde Sektörel Dış Ticaret Şirketi statüsünün geri alınmaması için bu şirketlerin kuruldukları yıl hariç, takip eden takvim yılı içinde en az kaç ABD Doları ihracat gerçekleştirmesi gerekir?
Doğru Cevap: "A" 250.000
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Sektörel Dış Ticaret Şirketleri'nin ortaklarına yönelik üretime ilişkin faaliyetlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Üretim maliyetlerinin düşürülmesi
Soru Açıklaması
18.
Bir vagonu doldurmayan veya bir kamyonu doldurmayan yükleri biraraya getirme, toplama, birleştirme, sevketme ve dağıtma; ayrıca yabancı ülkelere veya yabancı ülkelerden aktarma yapma ve yükün gümrüklenmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Navlun komisyonculuğu
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi malların gümrüğü ödeninceye kadar veya mallar bir başka uygun şekilde serbest bırakılıncaya kadar saklamak için kullanılır?
Doğru Cevap: "E" Antrepo
Soru Açıklaması
20.
Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kuruluşu'nun hazırladığı "Doing Business 2011" adlı rapora göre, raporda yer alan ülkeler arasında Türkiye, iş yapmanın kolay olduğu kaçıncı ülkedir?
Doğru Cevap: "A" 65
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.