logo
Denetim
Tek Ders Sınav Soruları
1.
Denetçinin, üçüncü kişilere yazacağı mektuplarla, işletmenin sisteminde simetrik olarak yer alan bilgileri istemesi ne tür bir kanıt toplama tekniğidir?
Doğru Cevap: "C" Doğrulama
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulu denetim standartlarına göre bir bağımsız denetim sözleşmesinin kapsamında asgari olarak yer alması gereken maddelerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen rotasyon süresi
Soru Açıklaması
3.
Örnekleme hatası aşağıdaki formüllerin hangisi ile hesaplanır?
Doğru Cevap: "A" Gerçek hata oranı Örnekleme hata oranı
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Yeminli Mali Müşavirlerin yapabilecekleri işlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Muhasebe bürosu açmak
Soru Açıklaması
5.
Denetçi, kendi görüşünden %95 emin olmak istiyorsa kabul edilebilir denetim riskini yüzde kaç belirleyecektir?
Doğru Cevap: "B" 5
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi COSO kontrol modelinin bileşenlerinden olan kontrol ortamı unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Varlıkların ve kayıtların fiziki kontrolleri
Soru Açıklaması
7.
Denetçi, müşteri işletmede bilanço tarihinden sonraki ilk aylarda yapılmış olan satış iadeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisini öncelikle düşünmelidir?
Doğru Cevap: "E" Önceki aylarda yapılan satışlar fiktif olabilir.
Soru Açıklaması
8.
Önemlilik eşiğinin belirlenmesinde birden fazla finansal değişkenin kullanıldığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Karışık yöntem
Soru Açıklaması
9.
Parasal birim örneklemesine başvuran denetçinin, denetlediği işletmeye ilişkin belirlediği bazı değerler aşağıdaki gibidir:
Defter değeri: 400.000
Kabul edilebilir yanlışlık: 22.000
Beklenen hata: 7.000
Genişleme faktörü: 2

Bu bilgilere göre denetçinin örneklem büyüklüğü kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 50
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi satışlar ve tahsilat döngüsünde yer alan hesaplardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Kasa ve bankalar
Soru Açıklaması
logo
Denetim
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Herhangi bir idarî sorumluluk üstlenmeden, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden, niteliği ve kapsamı denetlenen ile birlikte kararlaştırılan istişarî faaliyetler ve bununla bağlantılı diğer hizmetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Danışmanlık Hizmetleri
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi gelecekteki olası belirsizlik durumlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Büyük tutarlı borç hesapları
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi girdi kontrollerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Denetim izi kontrolleri
Soru Açıklaması
14.
Denetçinin bir tutardaki yanlışlığı veya iç kontrol yordamlarındaki bir ihlali görmedeki başarısızlık olasılığına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Örnekleme dışı risk
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi işleme sürecinin temel bileşenlerini oluşturan girdi, bilgi işleme ve çıktı alanlarında yer alan kontrollerden oluşur?
Doğru Cevap: "D" Uygulama kontrolleri
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki “Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları’ndan” hangisi “Çalışma Alanı Standartları” grubunda yer alır?
Doğru Cevap: "B" Kanıt toplama
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi iç denetimin temel işlevlerindendir?
Doğru Cevap: "C" Güvence sağlama ve danışmanlık
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi denetimin planlanması aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İşletmenin yapısı ve faaliyet süreçlerinin değerlendirilmesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Kurumsal Risk Yönetiminin bir şirkete sağladığı başlıca faydalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Risklerin kurum genelinde öğrenilmesi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi standart olumlu bir denetim raporunun bölümü değildir?
Doğru Cevap: "E" Şartlı görüşün dayanakları bölümü
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.