logo
Davranış Bilimleri 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
İbn-i Haldun’a göre aşağıdakilerden hangisi “Ümran”ın bir özelliğidir?
Doğru Cevap: "D" Organiklik
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Antropoloji
Soru Açıklaması
3.
Bilimsel yöntemin ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sorunu tanımlamak
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırma tekniklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Saha araştırması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi sembolik etkileşimcilik yaklaşımının anahtar kavramlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Rekabet
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin ilgi alanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ruh sağlığı
Soru Açıklaması
7.
Karl Marx'a göre aşağıdakilerden hangisi toplumların geçeceği aşamalardan biri
değildir?
Doğru Cevap: "B" Pastoral
Soru Açıklaması
8.
Toplumu, yaşayan bir organizma olarak ele alan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" E. Durkheim
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin gelişiminde rol oynayan önemli faktörler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Kentlerin sayısının artması
Soru Açıklaması
10.
Sanayileşme kavramını ortaya atan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" St. Simon
Soru Açıklaması
logo
Davranış Bilimleri 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Normları, adetler ve örfler olarak sınıflandıran kuramcı aşağıdakilerden hangisidir
Doğru Cevap: "C" W. G. Sumner
Soru Açıklaması
12.
İnsanların iletişimde kullandıkları anlam ifade eden her şey" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sembol
Soru Açıklaması
13.
I. Eğitim
II. Koruyuculuk
III. Prestij sağlama

Ogburn'a göre yukarıdakilerden hangileri geniş ailenin görevleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
14.
Ailede kadın otoritesinin üstünlüğüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Matriyarki
Soru Açıklaması
15.
Bir toplum içindeki temel kurumlardan en fazla desteği alan ve temel inanç sistemlerini oluşturan kültüre ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Baskın kültür
Soru Açıklaması
16.
Bireyin, aşina olmadığı kültürel bir çevreye girdiğinde yaşadığı şaşkınlık ve belirsizlik haline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kültür şoku
Soru Açıklaması
17.
Aile içindeki ilişkilerin değiştiğini ve yeniden tanımlanması gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sembolik etkileşim kuramı
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi ögelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kitap
Soru Açıklaması
19.
Birincil gruplar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Karşılıklı anlayış kısıtlıdır.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi boşanmaların artmasında etkin olan bireysel nedenlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Erken yaşta evlenme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.