logo
Çalışma Sosyolojisi
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Karl Marx’ın çalışmalarında kullandığı en temel kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İnsan emeği
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sayıca gerileyen meslek gruplarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Tarım işçileri
Soru Açıklaması
3.
Din, metafizik ve geleneksel düşüncenin yerini alarak, endüstri toplumunda ve toplumsal yaşamda merkezi önem kazanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Akıl
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi X Kuramının varsayımlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Ortalama insanın oldukça az hırsı vardır ve her şeyden çok güvenlik ister.
Soru Açıklaması
5.
Gücün daha fazla toprağa ve fiziki kuvvete sahip olmaktan ve geçim sağlamanın da toprağı işlemekten geçtiğini savunan toplum biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tarım toplumu
Soru Açıklaması
6.
Freyer’e göre, endüstrileşmenin ikinci dalgası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Demir-çelik
Soru Açıklaması
7.
Çalışma ortamının genellikle arkadaşlık ve ötekilerle paylaşılan etkinliklere katılma fırsatı sunmasının ilişkili olduğu çalışma niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Toplumsal temaslar
Soru Açıklaması
8.
Sosyolojinin tek bağımsız değişkenini “sınıf’’ olarak gören kuramcı kimdir?
Doğru Cevap: "B" Turner
Soru Açıklaması
9.
Toplum içindeki rol ve statülerin belirlenmesinde bireylerin cinsiyetinin etkili olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Cinsel ideoloji
Soru Açıklaması
10.
Sosyal bilimlerde, özellikle 1970’li yılların ikinci yarısından sonra öne çıkan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yorumlamacı
Soru Açıklaması
logo
Çalışma Sosyolojisi
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Kullanım değeri ile değişim değeri arasındaki farkı açıklayan kavrama ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Artı değer
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi yeşil yakalı mesleklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İtfaiyecilik
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi erken dönem feminist yaklaşımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Çok ırklı
Soru Açıklaması
14.
Zümre sisteminde büyük ölçüde belirleyici olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Toprak
Soru Açıklaması
15.
Toplumdaki farklı grupların refah, fırsat veya iktidar gibi değerli kaynaklara erişebilmesi açısından ele alınan ve bunların dağılımdaki dengesizliği ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Eşitsizlik
Soru Açıklaması
16.
Marksist feminist yaklaşımın değerlendirildiği yaklaşım modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Materyalist
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi mavi yakalı mesleklerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Metal sanayii işçiliği
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Fordizmin krize girmesinin nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Maliyetlerin artması
Soru Açıklaması
19.
Cinsel ideoloji ve toplumsal cinsiyet nedeni ile kadın emeğinin sınırlandırılmasını ve değersizleştirilmesini ifade eden kavramaşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Cinsiyete bağlı işgücü eşitsizliği
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi köye dayalı yaşamda çalışma hayatında öne çıkan değerlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hedonizm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.