logo
Çalışma Sosyolojisi
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Stoksuz üretimin yapıldığı, çalışanların çoklu ve değişken görevler üstlendiği hızlı tedarik yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yalın üretim
Soru Açıklaması
2.
Weber’in tarih felsefesinin en genel ögesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Rasyonelleşme
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi pozitivizm ötesi yaklaşımın özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Tek doğru yöntem söz konusu değildir.
Soru Açıklaması
4.
Ford’un kitlesel üretim modelini simgeleyen harf aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" T
Soru Açıklaması
5.
İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramındaki en üst basamak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
Soru Açıklaması
6.
Birkaç şirket tarafından ortak kullanılan ve kira gibi masrafları ortak karşılanan bir büroda, her çalışanın kendi işyeri ile bağlantı kurarak çalışma imkanı bulduğu ofis tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Komşu büro
Soru Açıklaması
7.
Bir araştırmada özel bir grup, olay veya olgudan yola çıkarak genel ile ilgili yorumlamalarda bulunulmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tümevarım
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Karl Marx’ın teorisinde etkilendiği alanlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" İngiliz ekonomisi
Soru Açıklaması
9.
Charles Perrow’un zor ve çeşitli problemleri içeren işler için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Rutin olmayan
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi çalışma çağı, gücü ve isteğinde olup iş aradığı halde bulamama durumunu ifade eder?
Doğru Cevap: "C" İşsizlik
Soru Açıklaması
logo
Çalışma Sosyolojisi
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Durkheim’a göre toplumsal dayanışmanın birincil kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İş bölümü
Soru Açıklaması
12.
Tam gün çalışmayı gerektiren bir işin yerine getirilmesine, sorumlulukların ve iş karşılığında elde edilen ödül ve kazançların iki kişi tarafından paylaşılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İş paylaşımı
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Fransız Devrimi
Soru Açıklaması
14.
Thompson’ın ve Smith’in İngiliz Endüstri Sosyolojisi olarak adlandırdıkları yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Emek Süreci Teorisi
Soru Açıklaması
15.
Organik dayanışmaya dayalı toplumlarda aşağıdakilerden hangisi görülmez?
Doğru Cevap: "A" Ortak bilinç egemendir.
Soru Açıklaması
16.
Hümanist Kuram ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Örgütlerin kültürel yapılar olduğunu iddia eder.
Soru Açıklaması
17.
Temel olarak sosyal ve teknolojik sistemlerde meydana gelen değişimlerin, işçilerin fabrika içinde ve dışındaki ilişki ve statüleri üzerindeki etkilerini inceleyen araştırma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yankee City
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi çalışma sosyolojisi bilim dalı üzerinde etkisinin araştırıldığı unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Toplumsal travma
Soru Açıklaması
19.
Sistem Teorisine göre, her alt sistemin farklı nedenlerini bir araya getirecek ve koordine edecek işlevleri yerine getirmesini kapsayan işlev aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bütünleştirme
Soru Açıklaması
20.
Karl Marx’ın Sosyal Gelişme Modeline göre, toprak sahipleri ile serfler arasındaki iş bölümüne dayanan feodal toplumdan sonra gelen toplum biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kapitalist
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.