logo
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ndeki buhranı fark eden bazı devlet adamı ve âlimlerin ıslahat amacıyla yazdığı eserlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Cihannüma
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı döneminden kalan ve bazı değişikliklerle varlığını devam ettiren iki dereceli seçim sistemi aşağıdaki seçimlerden hangisine kadar uygulanmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1946
Soru Açıklaması
3.
I. Dünya Savaşı'nda Irak Cephesi'nde, Türk Birlikleri karşısında İngilizlerin ağır kayıp verdiği yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kutü’l Ammare
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı’nda yer alan maddelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İltizam sisteminin uygulamaya konulması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele sırasında TBMM’nin kamuoyu oluşturmak için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Gazeteciler Cemiyeti’nin kurulması
Soru Açıklaması
6.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Paris Barış Konferansı’nda İzmir’in Yunanistan’a verilmesine karşı çıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İtalya
Soru Açıklaması
7.
Milli Mücadele’den itibaren TBMM'nin yeni kurulacak devletin dayanacağı ilkeleri belirlediği anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
Soru Açıklaması
8.
İtilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti’ni paylaşma tasarılarına son şeklini verdikleri konferans aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" San Remo Konferansı
Soru Açıklaması
9.
23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılış konuşmasını yapan milletvekili aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Şerif Bey
Soru Açıklaması
10.
23 Nisan 1920'de TBMM açıldıktan sonra oluşturulan hükümete ne ad verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" İcra Vekilleri Heyeti
Soru Açıklaması
logo
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Mondros Mütarekesi’nden sonra işgallere karşı kurulmuş olan hareketleri bir çatı altında toplamak amacıyla oluşturulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Milli Kongre
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nde alınan kararların sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Milli Mücadele’nin sesini duyuracak bir gazetenin çıkarılması
Soru Açıklaması
13.
Lozan Barış Konferansı’nda çözülmediği için İngiltere tarafından Milletler Cemiyeti’ne götürülen sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Musul
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı Devleti’nde yabancı girişimcilere ilk demir yolu yapım imtiyazı verilen hat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İzmir-Aydın
Soru Açıklaması
15.
Lozan Barış Konferansı’nda boğazlar konusunda Türk tezine yakın bir tavır sergileyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sovyet Rusya
Soru Açıklaması
16.
Islahat Fermanı’ndan sonra İngiliz-Fransız ortak sermayesiyle kurulan ve 1863-1914 yılları arasında altın karşılıklı konvertibl banknot basan banka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı Bankası
Soru Açıklaması
17.
Lozan Barış Konferansı’na gözlemci olarak katılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Amerika Birleşik Devletleri
Soru Açıklaması
18.
Osmanlı Devleti’nde ilk kağıt para uygulamasına hangi yıl geçilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1840
Soru Açıklaması
19.
Mustafa Kemal Paşa’nın 7-8 Ağustos 1921’de ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptığı girişim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tekalif-i Milli Emirleri'nin yayınlanması
Soru Açıklaması
20.
İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edildiği ve Türk askerleri tarafından kurtarıldığı tarihler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" 16 Mart 1920 - 6 Ekim 1923
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.