logo
Uygarlık Tarihi 1
Tek Ders Sınav Soruları
1.
İnsanlık tarihinin ilk sanatsal ürünleri olan duvar resimleri ve heykelcikler aşağıdaki hangi çağda ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "B" Paleolitik Çağ
Soru Açıklaması
2.
Bipedalizm nedir?
Doğru Cevap: "E" İki ayak üzerinde dik duruş ve hareket biçimidir.
Soru Açıklaması
3.
Biyolojik türlerin zaman içerisinde sistematik olarak değişikliğe uğramasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Evrim
Soru Açıklaması
4.
Sümerler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Sümerler, Evren ve Dünya krallığı kavramını Mezopotamya’ya getirmiştir.
Soru Açıklaması
5.
Akkadlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Ülke feodal sistem ile yönetilmiştir.
Soru Açıklaması
6.
Erken Sümer kent devletlerinde Lugal unvanının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kral
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Erken Devirde Eski Mısır’daki gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tarihte bilinen ilk grev yaşanmıştır.
Soru Açıklaması
8.
Eski Mısır tarihindeki kadın firavun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hatşepsut
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi mumyalama yapılırken kanopik vazolara konulan iç organlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kalp
Soru Açıklaması
10.
Kral ve soylu kişiler için yapılmış, çoğu kez altında ahşap ya da taştan bir mezar odası bulunan yığma toprak ya da taştan mezar anıta ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Tümülüs
Soru Açıklaması
logo
Uygarlık Tarihi 1
Tek Ders Sınav Soruları
11.
Lidya Krallığı’nın başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sardis
Soru Açıklaması
12.
Bugüne kadar saptanan ve sayıları 100’e yaklaşan sulama tesisleriyle Doğu Anadolu’yu barajlar bölgesi durumuna getiren ve başka yerde saptanamayan bu yoğunluk nedeniyle “Hidrolik Uygarlık” olarak da nitelendirilen Eski Anadolu Uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Urartu
Soru Açıklaması
13.
Perslerde eyalet sistemini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Satraplık
Soru Açıklaması
14.
Eski Türklerde ölen savaşçıların mezarlarının etrafına dikilmiş, savaşçının öldürdüğü düşmanları simgeleyen heykellere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Balbal
Soru Açıklaması
15.
Orta Asya’daki tüm Türk boylarını ilk defa siyasal bir birlik etrafında toplayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Asya Hun
Soru Açıklaması
16.
Klinik gözlemi başlatan ve bugün modern tıbbın kurucusu olarak bilinen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hipokrat
Soru Açıklaması
17.
İ.Ö. 431-404 yılları arasında 27 yıl süren Peloponnes Savaşları kimler arasında gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" Atina ve Sparta
Soru Açıklaması
18.
Roma’da İ.Ö. 450 yılında pleplerin baskısı sonucunda çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 12 Levha Kanunları
Soru Açıklaması
19.
Roma İmparatorluğu’nda iç savaşlara engel olmak için devlet yönetimine en uygun kişinin, akrabalık ilişkileri olmasa da bir önceki imparator tarafından veliaht ilan edilmesi geleneği hangi Roma İmparatoru ile başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Nerva
Soru Açıklaması
20.
Ünlü Kartaca Generali Hannibal’in İ.Ö.216’da Roma ordusunu yendiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Cannae Meydan Savaşı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.