logo
Uluslararası İlişkiler Kuramları 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Karar verme teorisinin, realizm ve sistem teorilerinden temel farkı aşağıdaki varsayımlardan hangisine dayanır?
Doğru Cevap: "E" Dış politikayı belirleyen devlet, alt birimlerden oluşan çoğulcu yapıdadır.
Soru Açıklaması
2.
Değişken toplamlı oyunların, sıfır toplamlı oyunlardan temel farkı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Oyunların işbirliğine açık olması
Soru Açıklaması
3.
Marksizme göre toplumsal değişimin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sınıf çatışması
Soru Açıklaması
4.
Devletlerin dış politikalarını, bireylerin davranışlarından yola çıkarak analiz eden teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Karar verme teorisi
Soru Açıklaması
5.
Jeopolitik teori aşağıdaki konulardan hangisini inceler?
Doğru Cevap: "D" Coğrafyanın dış politikaya etkileri
Soru Açıklaması
6.
Realizm, aşağıdaki teorilerden hangisinin eleştirisi ile meydana gelmiştir?
Doğru Cevap: "D" İdealizm
Soru Açıklaması
7.
Rosecrance’a göre uluslararası sistemde istikrarı bozan girdilerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Güç mücadelesi
Soru Açıklaması
8.
Uluslararası ilişkilerde pozitivizm ilkesi aşağıdakilerden hangisini açıklar?
Doğru Cevap: "C" Uluslararası ilişkilerdeki düzenlilikleri aramak ve genellemeler yapmak
Soru Açıklaması
9.
Sıfır toplamlı oyun teorisinin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Oyuncular arasındaki tam rekabete dayalıdır.
Soru Açıklaması
10.
Thomas Kuhn, bir bilim alanındaki paradigmanın sorulara yanıt verememesi ve yerini yeni bir paradigmanın alması durumunu aşağıdakilerden hangisiyle tanımlar?
Doğru Cevap: "C" Bilimsel devrim
Soru Açıklaması
logo
Uluslararası İlişkiler Kuramları 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi güç dengesinin temel davranış kurallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Uluslarüstü bütünleşme hareketlerine destek vermek
Soru Açıklaması
12.
Dış politika kararlarının, devlet içerisinde çeşitli birim ve örgütlenmelerin arasındaki rekabet sonucunda alındığını belirten karar verme modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Örgütsel süreç modeli
Soru Açıklaması
13.
Hugo Grotius’a göre, insan doğasındaki sosyalliğin ve insan aklının düzen ve barış içerisinde yaşama isteğinin uluslararası ilişkilere yansıması durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Uluslararası toplum ve hukuk
Soru Açıklaması
14.
Uluslararası ilişkilerde postmodernist ve postpozitivist yaklaşımların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bilimde evrensel ilkeleri ve yöntemleri reddetmek
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi oyun teorisine yönelik eleştirilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Oyuncu sayısının ikiden fazla olabilmesi
Soru Açıklaması
16.
Soğuk savaş dönemindeki silahlanmayarışı, oyun teorisi modeli olarak aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "A" Sıfır toplamlı oyun
Soru Açıklaması
17.
Oyun teorisinde tarafların rasyonel davranmaları ve hedefin çıkar maksimizasyonu olması aşağıdaki kuramlardan hangisiyle ortaklık taşır?
Doğru Cevap: "E" Realizm
Soru Açıklaması
18.
Toplum bilimlerine doğa bilimleriyle aynı kural ve yöntemlerin uygulanması gerektiğini belirten teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Pozitivizm
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi pragmatizmin varsayımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Deney ve gözlemler inanç ve değerleri değiştiremez.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi karar verme teorisinin küçük gruplarla karar verme modeline göre, kriz durumlarında küçük bir lider grubunun karar alması sürecinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İşbirliği eğiliminin düşük olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.