logo
Uluslararası İktisat
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi dış ekonomik ilişkileri kısıtlayıcı uygulamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Serbest döviz kuru uygulaması
Soru Açıklaması
2.
Fransa’da 1760-1770 yılları arasında Merkantilistlere bir tepki olarak ortaya çıkan ve artık ürün yaratan tek üretim dalının tarım olduğunu savunan iktisadi öğreti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fizyokrasi
Soru Açıklaması
3.
Merkantilizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Merkantilistlere göre zenginliği arttırıcı iş kolları ticaret ve sanayidir.
Soru Açıklaması
4.
Fırsat Maliyetleri Analizi’ne göre azalan fırsat maliyeti şartları altında dış ticaret yapıldığında üretim nasıl sonuçlanır?
Doğru Cevap: "B" Tam uzmanlaşma
Soru Açıklaması
5.
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi’nin Emek Değer Teorisi’ne dayanması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "C" Gerçek maliyetlerin bulunamamasına
Soru Açıklaması
6.
Faktör zenginliği kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Faktör zenginliği kavramı mallar için kullanılır.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Heckscher-Ohlin (Faktör Donatımı) Teorisi’nin iktisatçılar tarafından kabul görmüş olmasının ve çeşitli ülkelerde uygulanmasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İki ülkeli, iki mallı ve iki faktörlü analizin gerçek hayattaki durumu yansıtması
Soru Açıklaması
8.
Bir ekonominin dönüşüm (üretim olanakları) eğrisinin içe doğru daralmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Negatif büyüme
Soru Açıklaması
9.
Stolper-Samuelson Gelir Dağılımı Teoremi’ne göre serbest dış ticaret aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "E" Ülkede bol miktarda olan üretim faktörünün gelirinin yükselmesine
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde klasik dış ticaret teorilerinin tüm ticaret işlemlerini açıklamasını giderek zorlaştıran etkenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Yeni pek çok ürünün dış ticarete konu olması
Soru Açıklaması
logo
Uluslararası İktisat
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Yetişkin (Nitelikli) İşgücü Teorisi’ne göre, işgücünün bütün ülkelerde farklı niteliklere sahip olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Farklı ülkelerde işgücüne yapılan yatırımların farklı olması
Soru Açıklaması
12.
Üretici firmanın kendi kitlesel üretimine bağlı olarak ortalama maliyetlerin düşmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
Doğru Cevap: "C" İçsel ölçek ekonomileri
Soru Açıklaması
13.
Başka mallarla ikame edilmesi oldukça güç olan bir malın üretimini veya satışını yalnız bir firmanın yaptığı piyasa şekline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Monopol (Tekel) Piyasası
Soru Açıklaması
14.
Yeni teknolojilerin diğer ülkeler (üreticiler) tarafından özümsenerek söz konusu malın üretimine geçilmesi sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Taklit gecikmesi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Ortak Pazar’da üretim faktörlerinin serbest dolaşımının sağlayacağı yararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Üretim faktörlerinin fiyatı artar.
Soru Açıklaması
16.
İhracat fiyatları ile ithalat fiyatlarının birbirine oranına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Dış ticaret haddi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi gümrük birliğinin dinamik etkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Üretim etkisi
Soru Açıklaması
18.
Bir üreticinin diğer bir üreticiye sağlamış olduğu karşılıksız yarar ya da kayıplara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Dışsal ekonomi
Soru Açıklaması
19.
Ekonomik birleşme (entegrasyon) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Ekonomik birleşme için ülkelerin belli bir coğrafyada bulunması gerekmez.
Soru Açıklaması
20.
Türkiye ile Japonya gibi iki ülkenin faktör zenginlikleri karşılaştırılırken aşağıdakilerden hangisi gerçekleştiğinde Türkiye’nin faktör fiyatı tanımına göre emek zengini bir ülke olduğu anlaşılır?
Doğru Cevap: "A" Japonya'daki Sermaye Fiyatı / Japonya'daki Emek Fiyatı < Türkiye'deki Sermaye Fiyatı / Türkiye'deki Emek Fiyatı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.